Islah Harcı Hesaplama

Not :35,90 TL altindaki harclar 35,90 olarak maktu yatirilir.

Maliye Bakanlığı

KHK Kapsamında Reddedilen İş Davaları Hakkında Açıklama

29.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 16. Maddesi ile, hazineye devredilen şirketlere yönelik açılan davalarda dava şartı yokluğu nedeniyle re'sen ve kesin olarak ret kararı verilmesi hükmü getirilmiştir.

Bu çerçevede, hazineye devredilen şirketlere ilişkin açılan davaların bazılarında duruşma esnasında, bazılarında ise duruşma tarihi beklenmeksizin mahkemelerce kendiliğinden davanın reddi kararları verilmektedir.

Bu kararın verilmesinin (veya şahsa / avukatına tebliğ edilmesinin) ardından 30 gün içerisinde ilgili Maliye Bakanlığı’na (defterdarlık aracılığıyla) başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvurular, 670 Sayılı KHK’nın 5. Maddesine dayalı olarak yapılmaktadır.

KHK’ya göre başvurucu; hazineye devredilen şirketten ne sebeple ve ne miktarda alacağı olduğunu izah etmeli ve inandırıcı deliller sunmalıdır.

Örnek dilekçede olduğu gibi başvurucu kendi çalışması ve işten çıkarılması hakkındaki bilgileri de ekleyerek defterdarlığa başvurabilir. Dilekçe ekinde e-devletten de çıkarılabilecek SGK çalışma dökümü başta olmak üzere; fesih belgesi ve her türlü delil sunulabilir. SGK dökümünün, eğer gelmiş ise reddedilen dava dosyasından fotokopi çekilerek alınması da mümkündür.

Hak edişin miktarı esasen yargılama ve bilirkişi incelemesi gerektiğinden, başvurucunun talep edeceği miktarı kendisinin yaklaşık olarak hesaplayarak talep etmesi gerekmektedir.

Burada önemli nokta, 30 günlük süreyi kaçırmadan başvuruyu yapmaktır. Eğer süre yetişme sorunu olacaksa hızlı şekilde dilekçe sunulabilir; ek sunmak, detaylı açıklamalar yapmak gibi şeyler sonradan da yapılabilecektir.

30 günlük süre ne zaman başlayacaktır? Eğer karar duruşması yapılmışsa ve şahsın kendisi yahut avukatı duruşmaya girmişse, duruşma tarihinden itibaren 30 günlük başvuru süresi başlayacaktır. Mahkeme duruşma yapmayarak celse arasında davanın reddi kararını vermiş ise, bu kararın şahsın kendisine yahut avukatına tebliğinden itibaren 30 günlük süre başlayacaktır. Bu durum, mahkeme kaleminden telefonla öğrenilebilir.

Sonuç olarak; şablon olarak sunulan dilekçe doldurularak hızlı şekilde defterdarlık başvurusunun yapılması, özellikle SGK hizmet dökümü ve varsa iş akdinin feshine dair evrak olmak üzere delillerin eklenmesi, eğer delillere ulaşmak zaman kaybettirecekse başvurunun hemen yapılıp daha sonra eklerin bir üst yazıyla ilgili başvuru numarası belirtilerek dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru neticesini öngörmek mümkün olmamakla beraber, reddi ihtimalinde bir avukat desteğiyle hukuki süreci sürdürmek düşünülebilir.



1422 kez incelendi
Mal Bildirim Formu

Mal bildirimi; borçlu..

117 kez incelendi
Gösterilen: 1 ile 2 arası, toplam: 2 (1 Sayfa)