İçişleri Bakanlığı Personeli 679 Khk Ohal Komisyonu Emsal Karar

679 Khk Ohal Komisyonu Emsal Karar
KURUMU                      : İçişleri Bakanlığı

KHK                               : 679


 


I-BAŞVURU KONUSU


Başvuru, 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tesis edilen kamu görevinden çıkarılmaya ilişkindir.


II-MEVZUAT


685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükümnde Kararnamenin 8’inci ve 12.07.2017 tarihli 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazetde’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 10’uncu maddesinde başvuruların; aranan şartlara uygunluk bakımından önce incelemeye tabi tutulacağı, ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmayan, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvuruların komisyonca reddedileceği hükümlerine yer verilmiştir.


III-ÖN İNCELEME


Başvurucunun, Komisyona yapmış olduğu başvurunun ön incelemesi neticesinde; başvurucu hakkında 679 sayılı olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması hakkında kanun Hükmünde Kararname kapsamında tesis edilen kamu görevinden çıkarma işleminin, 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ortadan kaldırıldığı tespit edilmiştir. Bu durumda, başvurunun konusuz kalması nedeniyle mezkur başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.


IV-KARAR


1-Başvurunun reddine,


2-685 sayılı KHK’nın 10/3’üncü maddesi uyarınca dosyanın kurumuna devrine,


3-Kararın, kurumunca 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre başvurucuya tebliğ edilmesine,


4-Kararın, başvurucuya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere 19.01.2018 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.


 


Başkan             Üye                   Üye              Üye                Üye                 ÜyeYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi