Ba-Bs Formlarının Verilmemesinden Dolayı Kesilen Vergi Cezasına İtiraz

Vergi Cezasına İtiraz Ba-Bs Formu

 

 

 

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA    

BAHÇELİ EVLER-İSTANBUL

                                           

 

                           

     DAVACI                                              : ……………………TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

     ADRESİ                                               : ……………………………………….. /İSTANBUL

                      

    VERGİ KİMLİK NO                          :                          

 

    DAVALI                                               : …………………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                

 

 

                                          (TARİHİ                    :

    CEZA                           (NUMARASI             : 

    İHBARNAMESİNİN  (TEBLİĞ TARİHİ    : 

 

                                           

                                    (NEVİ                        : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI     

   CEZANIN,

                                      (MİKTARI               :                   YTL

    

                                                                                                                     

 VERGİLENDİRME DÖNEMİ                        : 2005

 

 

 DAVANIN KONUSU                                       :

 

Vergi Dairesi Müdürlüğü 2005 Takvim Yılına ait Ba, Bs formlarının verilmemesi nedeniyle, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddeye göre YTL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu  özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.

OLAY,İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER :

 

1)- Şirketimizin, ……………………… işiyle işgal etmektedir. 213 sayılı VUK 362 seri numaralı genel tebliğine göre;  2005 takvim yılına ilişkin olarak, Bir kişi veya kurumdan yapılan katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma yapılan katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri gerektiği açıklanmıştır. Vergi dairesi, Söz konusu formları vermediğimizden dolayı  213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddesine göre …………YTL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.  

2)-VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “Bilginin” verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı “bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Buna göre, Mük. 355’nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “Bilgi” olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.

 

Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir.

                      

SONUÇ VE İSTEM :

 

Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen …………… YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması  kararının   verilmesini ;

 

Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz  ve talep ederiz.                             

                                                                                                                            

                                                                                                                      

   

          DAVACI

                                                                                         

……SAN.TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

Ek : -Ceza  İhbarnamesi Fotokopisi                                                             

        -İmza SirküleriYorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi