Adli Yardım Talebi Dilekçe Örneği

Adli Yardım Talebi Dilekçe Örneği

Adli Yardım

 

Adli yardımdan yararlanacak kişiler

MADDE 334- (1) Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.(1)

(2) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.

(3) Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır.

 

Kanun ayrıntısı için ilgili kanun sayfasına gidiniz.


.......MAHKEMESİNE

(davanız hangi mahkemede ise o mahkemeye)

 

DAVACI       :

ADRES         :

DAVALI       :

KONU           : Yoksulluk nedeniyle adli yardım talebi

 

AÇIKLAMALAR:

Kısaca dava konusu özetlenecek.

Dava açmam için gerekli olan harç ve giderleri ödemeye ve bir avukat tutmaya maddi durumum elverişli değildir.

Yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olduğuma ilişkin …Muhtarlığı’ndan da yoksulluk belgesi almış bulunmaktayım.

 

HUKUKİ NEDENLER    : 1086 S. K. m. 465 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      : Muhtarlıktan alınan yoksulluk belgesi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı, adli yardımdan faydalanmam  için bu adli yardım talebi dilekçemin kabulünü ve gereğinin yapılmasını Yüce Mahkemenize arz ederim.

                                                                                                                                

…/…/…       


Davacı

imza


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi