İdare Mahkemesi Dilekçe Örnekleri | adliye dilekçeleri | dava dilekçeleri | mahkeme dilekçeleri

İdare Mahkemesi

667 s khk el konulan vakıflar için dilekçe

667 s khk el konulan vakıflar için dilekçe

adliye dilekçeleri,667 s khk el konulan vakıf yetkilileri tarafından idare mahkemesine başvuru, el k..


Konusu : Mal Varlığına El Koyma Şikayet

667 s khk konusuz kalma istinaf dilekçesi

667 s khk konusuz kalma istinaf dilekçesi

667 s khk konusuz kalma kararına karşı istinaf dilekçesi, 667 s khk idare mahkemesi istinaf başvurus..


Konusu : Memuriyetten Atılma

667 S. Khk el konulan dernekler için dilekçe

667 S. Khk el konulan dernekler için dilekçe

667 sayılı khk el konulan dernekler için idari dava dilekçesi, dernekler için dava dilekçesi..


Konusu : Mal Varlığına El Koyma Şikayet

675 Sayılı Khk ile İhraç Edilenler İçin Dilekçeler

675 Sayılı Khk ile İhraç Edilenler İçin Dilekçeler

675 Sayılı khk ile ihraç edilen, görevden uzaklaştırılan kişilerin; aym,aihm ve idare mahkemesi vere..


Konusu : Görevden Atılanlar İçin Dilekçeler

677 S Khk İle İhraç Edilenler İçin Başvuru Dilekçeleri

677 S Khk İle İhraç Edilenler İçin Başvuru Dilekçeleri

677 Sayılı KHK ile ihraç edilen kişilerin aym,aihm idare mahkemesine başvurmak için hazırlanmış örne..


Konusu : Memuriyetten Atılma

679 S Khk İle İhraç Edilenler İçin Dilekçeler

679 S Khk İle İhraç Edilenler İçin Dilekçeler

679 S Khk İle İhraç Edilenler İçin Dilekçeler, khk ihraç, 679 sayılı khk ihraç, ihraç dilekçeleri, g..


Konusu : Görevden Atılanlar İçin Dilekçeler

683 Sayılı KHK İle İhraç Edilenler İçin Aihm Başvuru Formu

683 Sayılı KHK İle İhraç Edilenler İçin Aihm Başvuru Formu

683 Sayılı KHK İle İhraç Edilenler İçin Aihm Başvuru Formu,adliye dilekçeleri,dava dilekçeleri,mahke..


Konusu : Görevden Atılanlar İçin Dilekçeler

686 Sayılı KHK İle İhraç Edilenler İçin Dilekçeler

686 Sayılı KHK İle İhraç Edilenler İçin Dilekçeler

686 Sayılı KHK İle İhraç Edilenler İçin Dilekçeler, 686 s khk ihraç,khk ile işten atılma,adliye dile..


Konusu : Görevden Atılanlar İçin Dilekçeler

Adli Hakimlik Savcılık Mülakatinin İptali

Adli Hakimlik Savcılık Mülakatinin İptali

Adli Hakimlik Savcılık sınav ve mülakatinin iptali için ankaar idare mahkemesine verilecek dilekçe ö..


Konusu : İtiraz Konulu Dilekçeler

Aihm Başvuru Yapmış Olanlar Ek Beyan

Aihm Başvuru Yapmış Olanlar Ek Beyan

Aihm Başvuru Yapmış Olanlar Tarafından Gönderilen Ek Beyan Dilekçesi , aihm ek beyan dilekçesi, aihm..


Konusu : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Dilekçeleri

Akif Zihni Kararı Sonra Ek Beyan Dilekçesi

Akif Zihni Kararı Sonra Ek Beyan Dilekçesi

Akif Zihni Kararı Sonra Ek Beyan Dilekçesi, ek beyan dilekçesi, aihm başvurusu yapanlar, akif zihni ..


Konusu : Davaya Beyan Dilekçe Örnekleri

Ankara idare mahkemesinin Örnek Kararı

Ankara idare mahkemesinin Örnek Kararı

672 Sayılı Khk Ankara idare mahkemesinin Örnek Kararı,adliye dilekçeleri,dava dilekçeleri,mahkeme di..


Konusu : Memuriyetten Atılma

Atamanın İptali Dilekçesi

Atamanın İptali Dilekçesi

….. görevinden ……… görevine atanmama ilişkin ...... tarih ve ….….. sayılı işlemin iptali ile bu iş..


Konusu : İşlemin İptali için dilekçeler

Borca İtiraz Hakkında

Borca İtiraz Hakkında

adliye dilekçeleri,dava dilekçeleri,mahkeme dilekçeleri,Sosyal Güvenlik Kurumu Borca İtiraz..


Konusu : İtiraz Konulu Dilekçeler

Bylock Suçlamasında Emsal Karar

Bylock Suçlamasında Emsal Karar

Seçme Sınavı ile davalı idareye xx xx olarak yerleşen davacının yapılan güvenlik soruşturması ve arş..


Konusu : Memuriyetten Atılma

Ceza Davaları İçin Savunma Dilekçeleri

Ceza Davaları İçin Savunma Dilekçeleri

Tüm ceza davaları için savunma dilekçeleri örnekleri, Bylock,dernek üyeliği,sendika üyeliği,bankasya..


Konusu : Savunma Ve Cevap Dilekçeleri

Cezaevinde Yaşanan Sorunlarla İlgili Başvuru Dilekçeleri

Cezaevinde Yaşanan Sorunlarla İlgili Başvuru Dilekçeleri

Cezaevinde Yaşanan Sorunlarla İlgili mahkemeye verilecek dava dilekçesi örneği, adliye dilekçeleri,m..


Konusu : Cezaevi İşkence Dilekçe Örnekleri

Danıştay Khk İptal Dilekçesi

Danıştay Khk İptal Dilekçesi

Danıştay Khk İptal Dilekçesi, Memuriyetten atılma, hak gaspı,adliye dilekçeleri,mahkeme dilekçeleri,..


Konusu : Memuriyetten Atılma

Danıştaya Açılacak İhraçla İlgili Dava Dilekçeleri

Danıştaya Açılacak İhraçla İlgili Dava Dilekçeleri

Danıştaya Açılacak İhraçla İlgili Dava Dilekçeleri,adliye dilekçeleri,mahkeme dilekçeleri..


Konusu : Memuriyetten Atılma

Davaya Verilen Cevap Dilekçe Örneği

Davaya Verilen Cevap Dilekçe Örneği

Davaya Verilen Cevap Dilekçe Örneği, davalının mahkemeye verdiği cevap dilekçe örneği,danıştay itira..


Konusu : Davaya Cevap Konulu Dilekçeler

Emekli ikramiyesi emsal dava kararı

Emekli ikramiyesi emsal dava kararı

Dosyanin incelenmesinden; Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmakta iken Olağanüstü Hal kapsamında yü..


Konusu : Emekli Maaşı Konulu Dilekçeler

Emekli İkramiyesi Ödenmeyenler İçin Dilekçe

Emekli İkramiyesi Ödenmeyenler İçin Dilekçe

Görevden İhraç Edilip Emekli ikramiyesini hak etmiş mağdurların emekli ikramiyesi talebi için örnek ..


Konusu : Emekli Maaşı Konulu Dilekçeler

Fakülte Sınav İptali

Fakülte Sınav İptali

İdare mahkemesine verilmek üzere fakülte bünyesinde yapılan sınavın iptali için örnek dilekçe, Başka..


Konusu : Üniversite Konuları

Görevden Uzaklaştırılma

Görevden Uzaklaştırılma

Görevden Uzaklaştırılma, Açılan Dava, Görevden Atılma,adliye dilekçeleri,dava dilekçeleri,mahkeme di..


Konusu : Görevden Atılanlar İçin Dilekçeler

Görevden Uzaklaştırılma Danıştay Başvurusu

Görevden Uzaklaştırılma Danıştay Başvurusu

görevden uzaklaştırılma danıştay başvurusu için dava dilekçesi örneği, adliye dilekçeleri,mahkeme di..


Konusu : Görevden Atılanlar İçin Dilekçeler

İdare Mahkemesi Cevap Dilekçesi

İdare Mahkemesi Cevap Dilekçesi

İdare Mahkemesindeki Davalara İdarenin Verdiği Cevaba cevap dilekçesi,adliye dilekçeleri,mahkeme dil..


Konusu : İdare Mahkemesine Cevap

İdare Mahkemesi Red Kararına İstinaf Başvurusu

İdare Mahkemesi Red Kararına İstinaf Başvurusu

İdare Mahkemesi Red kararına karşı istinaf başvurusu, ankara idare mahkemesi başvurusu..


Konusu : İstinaf Başvuru Dilekçeleri

İdari Kararla İhraç Edilenler İçin başvuru dilekçesi

İdari Kararla İhraç Edilenler İçin başvuru dilekçesi

İdari Kararla İhraç Edilenler İçin idare mahkemesine başvuru dilekçesi örneği, adliye dilekçeleri,ma..


Konusu : Görevden Atılanlar İçin Dilekçeler

İdari Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi

İdari Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi

İdari Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi, Karara Uymama, adliye dilekçeleri,mahkeme dilekçeleri,da..


Konusu : Yargı Kararlarına Uymama

İstinaf Başvuruları

İstinaf Başvuruları

idare mahkemesi red kararına istinaf başvuruları, adliye dilekçeleri istinafa başvurusu,mahkeme dile..


Konusu : İstinaf Başvuru Dilekçeleri

İstinaftan 666 sayılı KHK için Karar

İstinaftan 666 sayılı KHK için Karar

İstinaftan 666 sayılı KHK için önemli karar,khk,666 sayılı khk,khk yargıtay,yargıtay kararı,emsal ka..


Konusu : Memuriyetten Atılma

Kademe ilerlemesi disiplin cezasına karşı iptal Dilekçesi

Kademe ilerlemesi disiplin cezasına karşı iptal Dilekçesi

Kademe ilerlemesi disiplin cezasına karşı iptal Dilekçesi örneği, adliye dilekçeleri maheme dilekçel..


Konusu : Memuriyet Konulu Dilekçe Örnekleri

Khk,bylock,aihm,aym, başvurular

Khk,bylock,aihm,aym, başvurular

Khk, bylock, ohal Gözaltı, Memuriyet, Tutuklu, Tahliye dilekçeleri..


Konusu :

Kısa Süreli Durdurma İtiraz Dilekçesi

Kısa Süreli Durdurma İtiraz Dilekçesi

kısa süreli durdurma itiraz dilekçesi örneği, adliye dilekçeleri,mahkeme dilekçeleri,dava dilekçeler..


Konusu : Memuriyet Konulu Dilekçe Örnekleri

Korsan Taksi Nedeniyle Tutulan Tutanağa İtiraz

Korsan Taksi Nedeniyle Tutulan Tutanağa İtiraz

Korsan Taksi Nedeniyle Tutulan Tutanağa İtiraz dilekçesi örneği,adliye dilekçeleri,mahkeme dilekçele..


Konusu : İtiraz Konulu Dilekçeler

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Emsal Karar

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Emsal Karar

Malatya Bölge İdare Mahkemesi Emsal Karar..


Konusu : Tapu Konulu Dilekçeler

Gösterilen: 1 ile 36 arası, toplam: 47 (2 Sayfa)
Güncel Haberler
Eşini kayınvalidesi ile birlikte oturmaya zorlamak boşanma sebebidir

Eşini kayınvalidesi ile birlikte oturmaya zorlamak boşanma sebebidir

Yargıtay emsal bir karara imza attı. Gelini kayınvalidesiyle aynı evde ikamet etmeye zorlamanın hem boşanma hem de manevi tazminat sebebi olduğuna hükmetti. Kayınvalidesiyle aynı çatı altında yaşayan bir kadın, iddiaya göre kayınvalidesinin baskı..

Googlede aradığınızı bulamıyormusunuz?

Googlede aradığınızı bulamıyormusunuz?

Yaygın kullanılan arama teknikleri Sosyal medyada arama Sosyal medyada arama yapmak için kelimenin önüne @ karakterini ekleyin. Örneğin: @twitter. Fiyat arama Sayının önüne ₺ karakterini ekleyin. Örneğin: kamera ₺400.   H..

İlamsız icra takibine itiraz nedir?

İlamsız icra takibine itiraz nedir?

adliye dilekçeleri | dava dilekçeleri | mahkeme dilekçeleri İlamsız icra takibine itiraz hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Bilal Çelik, "Borçlu ya borçlu olmadığını ya da borcunun vadesinin gelmediğini veya şarta bağlı olarak bu gibi nedenl..

Yargıtay Kararı: Şüpheden suç doğmaz

Yargıtay Kararı: Şüpheden suç doğmaz

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, "İçtihat Metni" niteliğinde tarihi bir karara imza attı. Adli hataların önüne geçilebilmesinin en önemli ilkelerinden biri olan "in dubio pro reo" (kuşkudan sanık yararlanır) ilkesi olduğuna dikkat çeken Kurul, sanığın ..

Yargıtaydan apartman sakinlerini ilgilendiren karar

Yargıtaydan apartman sakinlerini ilgilendiren karar

Son katta oturduğu binanın çatısını yaptıran bir yönetici, kat maliklerinden çatı ücreti için mahkemeye gitti. Mahkeme; binanın çatısının yenilenmesi için tüm kat maliklerinin onayının olması gerektiğine hükmetti. Çatı katında ikamet eden bina..

Yargıtay altan kardeşler ve nazlı ılıcak kararının tam metni

Yargıtay altan kardeşler ve nazlı ılıcak kararının tam metni

Yargıtay, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına mahküm edilen Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan hakkındaki kararının yazımını tamamladı. Yargıtay kararında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın "örgüte y..

AYM, Öğretmen Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi

AYM, Öğretmen Ayşe Çelik'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi

Bir Televizyon Programında Yapılan Açıklama Üzerine Hapis Cezasıyla Cezalandırılma Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 9/5/2019 tarihinde, Ayşe Çelik (B. No: 2017/36722) başvurusunda Anayasa'nı..

Yargıtay: Çocuğuna bakan taraf nafaka ödemez

Yargıtay: Çocuğuna bakan taraf nafaka ödemez

Yargıtay, velayeti anneye verilen çocuğun nafaka yükümlüsü babanın yanında kalması durumunda borçlu babanın nafaka ödemeyeceğine hükmetti. Boşandığı eşinin çocuk için verilen iştirak ve yoksulluk nafakasını ödemediğini öne süren kadın, alacak ..

Yargıtay 16. Ceza Dairesi: Etkin Pişmanlıkta Her Sanığın Örgütü Çökertmesi Beklenemez

Yargıtay 16. Ceza Dairesi: Etkin Pişmanlıkta Her Sanığın Örgütü Çökertmesi Beklenemez

Yargıtay 16. Ceza Dairesi: Etkin Pişmanlıkta Her Sanığın Örgütü Çökertmesi Beklenemez Yargıtay 16. Ceza Dairesi: Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Her Sanığın FETÖ/PDY’yi Çökertecek Nitelikte Bilgi Vermesi Beklenemez Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ni..

AİHM'den OHAL Komisyonu'na yakın takip

AİHM'den OHAL Komisyonu'na yakın takip

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden atılanların yaptığı başvuruları inceleyen Olağanüstü Hal Uygulaması (OHAL) Araştırma Komisyonu ile Avrupa Konseyi arasında başlatılan istişarelerin düzenli olarak sürdüğü bildirildi. Avrupa İnsan Hak..

Yargıtay’dan vardiyalı çalışanlarla ile ilgili önemli karar!

Yargıtay’dan vardiyalı çalışanlarla ile ilgili önemli karar!

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, postalar halinde çalışma yapılan iş yerinde işçinin sürekli gece postasında çalıştırılmasının ilgili yasal düzenlemelere aykırı olduğu sonucuna vararak bu nedenle istifa eden işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshe..

Yargıtay’dan Manevi Tazminat Miktarı Kararı

Yargıtay’dan Manevi Tazminat Miktarı Kararı

Somut olayda, dosya kapsamından da anlaşıldığı üzere davacının icra takibine, ceza soruşturmasına muhatap olması, bu süreçte kredi notunun olumsuz duruma gelmesi karşısında, mahkemece, hükmedilen 5.000 TL manevi tazminat miktarı, ne somut olayın ..

Yargıtay'dan Çift maaş için onay!

Yargıtay'dan Çift maaş için onay!

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin "Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) anne ve babasından ayrı ayrı yetim aylığı alan bir kadının maaşından birini kesemeyeceği" yönündeki kararını onadı. İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki F.Y, ..

Yargıtay'dan yetim aylığı kararı

Yargıtay'dan yetim aylığı kararı

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anne ve babasından ayrı ayrı yetim aylığı alan bir kadının maaşından birini kesemeyeceği' yönündeki kararını onadı. Emsal olarak nitelendirilen karar..

Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal niteliğinde karar! O paralar iade edilecek

Tüketici Hakem Heyeti'nden emsal niteliğinde karar! O paralar iade edilecek

Kahramanmaraş'ta Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunan bir vatandaş, elektrik şirketinin aldığı ek güvence bedelinin iadesini istedi. Konuyu görüşen heyet vatandaşın bu talebini haklı bularak ek güvence bedelinin iadesine karar verdi. Tüke..

Uzun rapor kullanan işçi savunmasız atılabilecek

Uzun rapor kullanan işçi savunmasız atılabilecek

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel kurulu, milyonlarca işçiyi ilgilendiren bir karar verdi. Uzun süre rapor kulanan işçiler işverenlerce savunamaları da alınmadan işten atılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan içtihatı birleştirme kararı, k..