Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması için dilekçe örneği

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması

DİLEKÇE BURADA

 

………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                : ………- T.C.NO: ……

ADRES                  :

DAVALI                 :

DAVA                     : YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI

 

AÇIKLAMALAR  :

1-     Davalı ile resmi evliliğimiz ………….Aile Mahkemesinin …../…./…… tarih ……/….. Esas, …../…… Karar sayılı ilamı  ile sona erdirilerek boşanmamıza karar verilmiştir.

2-     Mahkemece verilen  kararın hüküm kısmının 2.ci bendinde  kararın kesinleşmesinden sonra davalı lehine aylık …………-TL yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir.

3-     Sayın mahkemece hükmedilen nafaka  ödemesi devam etmektedir. ancak davalının yoksulluk sınırı yoktur. Çünkü kendisi sosyal güvenceli bir işte çalışmakta, ayrıca ailesinin maddi desteği bulunmaktadır.. Benim ise İstanbul da oturmam nedeniyle buradaki şartların ağırlığı karşısında sosyal yaşamımı idame ettirmem daha da zorluklarla doludur.

4-     Davalının Sosyal güvencesi olmakla birlikte aylık geliri de mevcuttur. Yasal olarak yoksulluk durumu ortadan kalkmıştır. Bu nedenle sayın mahkemece davalı yararına takdir edilen yoksulluk nafakasının kaldırılması için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

 

DELİLLER  : SGK kaydı, tanık beyanı  Mahkeme kararı ve her türlü deliller.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, hakla davamızın kabulüne, davalı tarafın yoksulluk durumu ortadan kalkmış olduğundan,  Kayseri 3.Aile Mahkemesinin ……/…../…… tarih …../….. E., …../…… K.sayılı ilamı ile davalı lehine takdir edilen aylık ……..-TL yoksulluk nafakasının ortadan kaldırılmasına, Yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…./….. Saygılarımla,                                           

 

DAVACI : …………….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi