Karara İtiraz Temyiz Hakkında Dilekçe

Karara İtiraz Temyiz Hakkında Dilekçe

DİLEKÇE BURADA

 

YARGITAY İLGİLİ CEZA  DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

........... ASLİYE  CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                    : ......../….. E.

KARAR NO                   : ......../……

TEMYİZ TALEBİNDE

BULUNAN SANIK     :

ADRES                         :

TALEP KONUSU       :TEMYİZ              

 

TEMYİZ NEDENLERİ  :

1- Ben yukarıda belirtmiş olduğum dosya numaralı davada sanık olarak yargılanmış ve hakkımda ....../........./2...... tarihli karar alınmıştır. Süresi içinde alınmış olan kararın bozulması talebi ile kararı temyiz etmekteyim.

2-  Mahkemenizce yargılanmış olduğum dava neticesinde hakkımda alınmış olan kararın usulsüz, yersiz olması kanaati ile kararın bozulmasını talep etmekteyim.

3-  Sanık olarak mahkemenizce yargılanmış ve hakkımda alınmış olan kararın usulsüz ve yersiz olması kanaati  ile kararın bozulmasını ve mahkemem süresi içinde kullanmış olduğum ifadem de suçu kabul etmediğimi  beyan etmiş bulunmaktayım.

4-  Yüce  makamınızca dosyanın incelenerek usul ve yasaya aykırı kararın bozulmasını talep eder tarafınıza başvurmam hususu doğmuştur.

 

DELİLLERİM: NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, DAVA DOSYASI, ALINMIŞ OLAN KARAR

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum nedenlerden dolayı ...../..../....tarihinde verilmiş olan karar usul ve yasaya aykırı bir karardır. Usul ve yasaya aykırı verilmiş olan kararın Yüce Makamınızca incelenerek lehime BOZULMASINI,tarafınızdan saygılarımla arz ve talep ederim...../...../.... 

 

TEMYİZ EDEN SANIK……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi