Trafik Cezasına İtiraz Dilekçem

Trafik Cezasına İtiraz

DİLEKÇE BURADA

 

........ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İTİRAZ EDEN        : ........ -T.C……

İTİRAZ KONUSU:  Trafik denetleme şube müdürlüğü, .............. amirliği`nin ..../..../...... tarih  FR seri, …………..sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALAR:
1- ……………… tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları trafik kanunu`nun 48/5 maddesi hükmüne istinaden "ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK" suçunun işlendiği gerekçesiyle adıma kesilen ekte sunulu ...../..../...... tarihli, toplam .......TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, ..../..../.... tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.
2- Cezanın kesildiği tarihte ………………………….. girişinde saat ....... ..civarında trafik ekiplerince aracımız çevrilmiş ve çevirme esnasında alkollü olup olmadığımız soran memurlara alkollü olmadığımızı beyan etmeme rağmen ekte tarafınıza sunduğum cezayı kesmişlerdir.

3-Ayrıca alkollü olmadığım halde bana 1.15 proil alkollü muamelesi yapan memurlara doktor muayenesine gitmemizi belirtmeme rağmen kale alınmamış ve akabinde ehliyetime de el konulmuştur.

4-Dolayısı ile usulsüz düzenlenmiş olan ceza tutanağının iptal edilmesini  ve el konulmuş olan ehliyetimin tarafıma iade edilmesini talep eder tarafınıza başvurmam hususu doğmuştur.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle;
İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini ve el konulmuş olan ehliyetimin şahsıma iadesini saygılarımla arz ve talep ederim. ...../..../.....

  

                                                                                                            İTİRAZ EDEN

Ekleri :

1-ceza  tutanağının fotokopisi                                                               

2-Nüfus cüzdanı sureti.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi