Para Alacağı Şikayet Dilekçesi

Para Alacağı Şikayet Dilekçesi

DİLEKÇE BURADA

 

……ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİME

 

 

DAVACI       : ………. (TC Kimlik No: ……)

ADRES        :

DAVALI       : …… (TC Kimlik No: ……}

KONU           : 245.000 {iki yüz kırk beş bin) Türk lirası alacak davamızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

Müvekkilimiz, kuyumculuk mesleğine sahip, çevresi tarafından dürüst, iyi niyetli, açık sözlü ve çalışkan birticaret adamı olarak tanınmaktadır.

Müvekkilimiz 20…… yılında, o dönem bir gönül ilişkisi içerisinde bulunduğu davalının, maddi açıdan zor durumda olması nedeniyle kendisine borç para vermiştir. Ancak aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen davalı, söz konusu borcu ödemediği gibi buna dair herhangi bir girişimde de bulunmamıştır. Konuyla ilgili detaylar şu şekildedir:

Müvekkilimizin beyanlarına göre, davalı …………, 20…… yılında ailesinin bir ev aldığını, evin borcundan dolayı müteahhit ile aralarında birtakım sıkıntılar yaşandığım, borcun ödenmesi durumunda evin tapusunun kendilerine geçeceğini ve bunun için de …… bin Türk Lirası ödemeleri gerektiğini müvekkilimize söylemiştir

Davalı, içinde bulunduğu maddi krizin çözümü için müvekkilimizden …… bin TL borç para istemiş olup evin tapusunun kendilerine teslim edilmesinin ardından 1-2 ay içerisinde evin satılacağım ve müvekkilimize olan borcun Ödeneceğini belirtmiştir.

Müvekkilimiz ise iyi niyetli olarak neredeyse 4 yıldır bir gönül ilişkisine sahip olduğu kız arkadaşına ve ailesine yardım etmeyi onaylamış; evin 1-2 ay içerisinde satılacağına ve kendisinden alınan borcun geri ödeneceğine güvenerek …… bin TL'yi davalıya teslim etmiştir.

……. bin TL meblağın teslimi, 20…. yılının Haziran ayında ……..'nda davalıya verilmiştir, Dava konusu meblağı Ödemek için müvekkilimiz, o dönemde bankada bulunan parasının bir kısmını çekmiş ve davalıya teslim etmiştir. Banka hesap hareketlerine dair evrak ekte mevcuttur. (EK-1) Müvekkilimiz kalan meblağı ise 20…… yılında ortalama …… bin Dolar bozdurarak davalıya teslim etmiştir.

Müvekkilimiz, davalı ile olan gönül ilişkisinin zarar görmemesi adına borca dair herhangi bir senet yapmamıştır. Müvekkilimiz davalının annesi, babası ve ağabeyi ile o dönem tanışmıştır. Davalının en yakın aile fertleri de dava konusu borçtan haberdardır. Sayın Mahkemenize sunacağımız Whatsapp konuşmaları da davalının ağabeyi …………, annesi …….. ve babası ………..'ın borçtan haberdar olduğunu kanıtlar niteliktedir. (EK-2)

S) 20….. yılında ise müvekkilimiz ile davalı arasındaki gönül ilişkisi son bulmuştur. Kendisine olan borcun ödenmeyeceğini anlayan müvekkilimiz, davalı ile senet yapmak istemiş olup davalının da rızasıyla taraflar arasında bir senet akdedilmiştir. Ancak aradan bir süre geçtikten sonra müvekkilimiz ile davalı, ilişkilerine yeniden başlamaya karar vermişlerdir. İlişki içerisinde tarafların birbirine güven duyması şüphesiz ki en önemli husustur. Bundan dolayı müvekkilimiz de iyi niyetli olarak davalının, borcunu ödeyeceğine güvendiğini belirtmiş ve senet göz ardı edilmiştir. Daha sonrasında ise senet maalesef ki kaybolmuştur. Ancak senete ait fotoğraf mevcut olup bu fotoğrafı ekte Sayın Mahkemenize sunmaktayız. (EK-3)

9) Aradan geçen süre zarfında davalı ile müvekkilimiz arasında herhangi bir duygusal bağ kalmamıştır, Ancak balen müvekkilimizin davalıya vermiş olduğu …… bin TL'lik borç ödenmemiştir. Borç ödenmediği gibi davalı taraf müvekkilimiz ile iletişim kurmayı dahi kesmiş; numarasını arama ve mesajlardan engellemiştir. Bu nedenle de müvekkilimiz son çare olarak davalının ailesiyle görüşmeler sağlamış ve davalının borcu ödemesi için defalarca talepte bulunmuştur Fakat maalesef ki müvekkilimizin haklı ısrarları bir türlü nihayete varamamış; kendisine olan borç, davalı tarafça Ödenmemiştir. Bunun üzerine ….,……,20….. tarihinde …… …..,Noterliği vasıtasıyla ……. yevmiye numarasıyla davalı …………'a borcunu ödemesi için ihtarname gönderilmiştir. (EK-4) Nitekim söz konusu ihtarnamede verilen süre sonunda da müvekkilimiz davalı taraftan bir ödeme alamadığından dolayı Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur

HUKUKİ DELİLLER : Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla,

Banka hesap hareketleri

Whatsapp konuşma kayıtlan,

Senete ait fotoğraf,

……. 41. Noterliği vasıtasıyla gönderilen ihtarname,

Tanıklar,

Yemin delili.

HUKUKİ NEDENLER : TBK, HMK ve ilgili sair mevzuatlar

NETİCE'İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle işlemiş yasal faizleriyle birlikte.

1- …….. Türk lirası'nın davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

2' Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz …./…./…..

 

 

Davacı ….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi