Arsadan geçit hakkı tesisi için başvuru dilekçesi

Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi

DİLEKÇE BURADA 

 

..................ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

                        SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

DAVACI   : ..........  (TC Kimlik No: ...)

ADRES    :

DAVALI   :

KONU       : Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi Talebimizden İbarettir

 

AÇIKLAMALAR :

1. ............ ili, .......... ilçesi, ......... Köyü, .................. Mevkiinde …... ada, …... pafta, …... parsel’de kayıtlı olan, müvekkile ait tarla bulunmaktadır. Davalının ise, aynı mevkide müvekkilin tarlasına komşu … ada, … pafta, … parsel’de taşınmazı bulunmaktadır. Müvekkil, sahibi bulunduğu taşınmazın yolu olmadığından komşu taşınmazın bir kısmını yol olarak kullanmaktadır. Ancak, bu durum taraflar arasında bazı sıkıntılara neden olmaktadır.

2. Bedeli tarafımızdan ödenmek koşuluyla, Müvekkilin sahibi bulunduğu tarlaya geçebilmesi için davalının taşınmazından ...... metre boyunda ve ... metre eninde Mahkemenizce uygun görülecek bir parçanın yol olarak kullanmak üzere müvekkil yararına geçit hakkı tesisini, tespit edilecek geçit hakkının tapuya tescilini talep zarureti hasıl olmuştur.

 

DELİLLER : Tapu Kayıtları, Keşif, Tanık, Bilirkişi İncelemesi,

HUKUKİ SEBEPLER : TMK. md. 747 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının taşınmazından mahkemece uygun görülecek olan bir kısmı üzerinde bedeli mukabilinde müvekkilin sahibi bulunduğu taşınmaz lehine geçit hakkı tesisine ve tapuya tesciline karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim. .../../2016

 Davacı…..


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi