Kamulaştırılma Bedelinin Arttırılması

Kamulaştırılma Bedelinin Arttırılması

DİLEKÇE BURADA

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 


DAVACI               :................... T.C…………..

ADRES                 :

DAVALI               :

KONU                   : KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI

DAVA DEĞERİ  :

 

 

AÇIKLAMALAR     :

1-Sahibi olduğum; İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik  arsam .................... yapılacağı gerekçesi ile Belediye Encümeni'nin ....... tarih ve ....... sayılı kararına göre ....... Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır. 

                   

2-Kıymet Taktir Komisyonu tarafından taşınmazın m2'sinin değerini  ....... olarak tespit etmiş ve arsama toplam ....... kamulaştırma değeri biçilmiştir.

 

3-Bu bedel davalı idare tarafından  adıma …./…./….. tarihinde bloke edilmiştir.

 

4-Arsam adeta tarla vasfında değerlendirilmiş ve değeri çok düşük kalmıştır. Arsam ana yola cephe olup, şehrin gelişme alanı içerisindedir.

                           

5-Komisyon tarafından tespit edilen değerin günün koşullarına uygun olarak arttırılmasını ve m2 için ....... olarak tespiti ile arsamın....... m2 arsası için kamulaştırma bedelinin toplam ....... ye çıkarılmasını istiyoruz.

 

YASAL NEDENLER : 2942 Sayılı Yasa, HUMK.


KANITLAR        : Tapu kaydı,   istimlak evrakı,   keşif,  bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü  kanıt.


İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenler ile  ....... m2 lik arsam için biçilen kamulaştırma bedelinin ....... olarak belirlenmesine,  kamulaştırma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine talep ederiz.

                                                                                                         

                                                                                             

 

 DAVACI …….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi