Karar Düzeltmeye Cevap dilekçesi örneği

Karar Düzeltmeye Cevap dilekçesi

DİLEKÇE BURADA

 

YARGITAY (…) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

.......ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

ESAS NO                              : 20…/…..

KARAR NO                         : 20…/…..

KARAR DÜZELTME

İSTEMİNE KARŞILIK

VEREN(Davalı)                 : ……Tapu/Kadastro Müdürlüğü

KARŞI TARAF (Davacı)  :

 

KARŞILIĞIN KONUSU      : Ankara ….Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen…… tarihli ve yukarıda esas ve karar numarası yazılı kararın temyizenonanmasına ilişkin Yargıtay ….Hukuk Dairesi’nin …… tarihli ve E…../…..-K……./…..sayılı kararının düzeltilmesi istemine karşılığımızdır.

TEBLİĞ TARİHİ  : (karar düzeltme dilekçesinin tebliğ edildiği tarih)

KARŞILIKLARIMIZ:

1)-

2)-

SONUÇ VE İSTEM: Yargıtay ….Hukuk Dairesi’nce verilen onama kararında, karar düzeltme sebeplerinden hiçbirisi mevcut olmadığından, haksız ve mesnetsiz olan düzeltme talebinin reddine karar verilmesini arz ve talep ederim.

                                                                        (isim soyisim)

                                                           ……Tapu/Kadastro Müdürü


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi