Temyiz Dilekçesi Tapu Konulu

Temyiz Dilekçesi Tapu Konulu

DİLEKÇE BURADA

 

 

 

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

ANKARA …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

ESAS NO             : 20.../…..

KARAR NO          : 20…/…..

 

TEMYİZ EDEN (Davalı)  : ……………Tapu/Kadastro Müdürlüğü


KARŞI TARAF (Davacı)  :


TEMYİZ KONUSU              : Ankara ….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ……tarihli kararın temyizen incelenerek BOZULMASI istemimizi içermektedir.


TEBLİĞ TARİHİ              : (Kararın Müdürlükçe tebliğ edildiği tarih)


TEMYİZ NEDENLERİ   : 

 

1)- 

2)- 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah olunan ve re’sen görülecek diğer sebepler karşısında, yerel mahkemece verilen kararın BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

 

                                                                        (isim soyisim)

                                                           …….Tapu/Kadastro Müdürü


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi