Tapu İptali İhtiyati Tedbirli

İhtiyati Tedbirli Tapu İptali

DİLEKÇE BURADA

             

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

İhtiyati Tedbir İstemlidir


DAVACI        ……… T.C…..

DAVALI           :

DAVA KONUSU       : Tapu iptali, ihtiyati tedbir.

 


AÇIKLAMALAR

1- Miras bırakanın ................ ili, ............... ilçesi, ................. köy/mahalle, ............ mevkiinde bulunan adıma tapulu parsel nolu taşınmazımı, sanki reşit olmamışım gibi davalıya tapuda satıp devir etmiştir.

 

2- Halbuki, satış gününde 18 yaşımı doldurmuş reşit ve mümeyyizdim. Miras bırakanıma vekalet de vermiş değilim, beni temsil edemez bu nedenle satış geçersizdir. Satıştan itibaren 10 yıllık süre de geçmemiştir.

 

3- Bu nedenle işbu davanın açılması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, işbu davanın sonuna kadar taşınmazın davalı tarafından başkalarına satış ve devrinin önlenmesi için tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasını da talep ediyorum.

 

4- Durum tapudan gelecek resmi devir sözleşmesinin incelenmesinden de anlaşılacak, haklı olduğum görülecektir.

 

HUKUKİ DELİLLER     Tapu kaydı, Keşif, bilirkişi beyanı,Tanıklar,Vesair her türlü yasal delail.

 

HUKUKİ NEDENLER: TMY 712 ve devamı.

 

NETİCE VE TALEP: Gerekli delillerimin toplanarak, yapılacak yargılama ve inceleme sonunda haklılığım anlaşılacağından davamın kabulü ile ... parsel sayılı davalı adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptaline, dava sonuna kadar tapu kaydı üzerine başkalarına devir ve intikal edilmemesi için ihtiyati tedbir konulmasına, masrafların davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ......./..../......

Harca Esas Değer...........

 

Davacı ......


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi