Saldırı Sonucu Maddi Tazminat Talebi

Saldırı Tehdit Maddi Tazminat Talebi

DİLEKÇE BURADA

 

            ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE,

                                                                                                                             ----------------

 

 

DAVACI       : ( TC KİMLİK NO:)

ADRES         :

DAVALI       :

ADRES         :

 

DAVA KONUŞU : Davalının                 tarihinde benim üzerime saldırıp beni darp ederek elbisemi ve 900,00         TL lik kol saatimin kırılması üzerine saatimin bedeli olan 900,00  TL nin davalıdan tahsil ile yine maddi tazminat ile 5.000 TL manevi tazminat olmak Üzene toplam 5.900 TL. lik tazminatın haksız fiilin vuku bulduğu                        Tarihinden itibaren yasat faizi ile birlikte tahsili talebimiz hk.

DAVA DEĞERİ : 5.900 TL

 

AÇIKLAMALAR

……….günü saat 17:30 sularında bankadan eve dönerken davalı beni görüp bir anda ayağa kalkarak " senin ananı avradım ..... ış yen nin olduğu tarafa bakmayacaksın, bu tarafa geçmeyeceksin, seni gözüm görmeyecek sen beni nasıl Şikayet edersin diyerek üzereme saldırmış çıkan arbede de elbisemi yırtmış ve kolumda bulunan 900.00 TL değerindeki saatimin kırılmasına sebep olmuştur, Bu saat için zararımın karşılanması için maddi  tazminat talebim mevcuttur. İşbu olay hakkında davalı hakkında ceza davası açılmış olup ………………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN 2018/    Esas sayılı dosyası  İLE kesin karar olmak  üzere, hapis cezası almıştır. Bende dava açmak için ceza dosyasının  bitmesini bekledim. Verilen karar kesin karar otup tazminat davasını açıyorum.

2.  Davalı      yan tarafça darp edilmiş olup darp raporu almadım, Ancak davalı, sanık olarak yargılandığı mahkemeden cao almış olup manevi şahsiyetim zedelenmiş olup hem yediğim dayak hem çevreme karşı düştüğüm durum, KİŞİLİK HAKLARIMIN SALDIRI NETİCESİ ZEDENLENMESİ, çektiğim acı ve ızdırap dolayısı ile davalıdan 5,000,00 TL. manevi tazminat talep etmekteyim. Yani toplamda 5.900.00 TL. maddi - manevi tazminat talebim vardır.

3.   Davalı hakkında ceza mahkemesi kesin karar vermiş olup karan ekte sunuyorum. Maddi- Manevi tazminat talebim için yargılama yapılarak davamın kabulü için iş bu davayı açmak zorunda kaldım.

HUKUKİ SEBEPLER     : BK, Mli .ve sair yasal deli İler. 

HUKUKİ DELİLLER      : Nüfus kaydı,        ………… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN        Esas SAYILI DOSYASI, tanık beyanları, vs yasal delil Mukabil delil gösterme hakkımı saklı tutarım.

SONUÇ ve TALEP           : Yukarıda sunulan nedenlerle fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere 5.000 -TL Manevi ve fazlaya ilişkin haklarımı saklı kalmak üzere         900-TL maddi olmak üzere toplam 5.900 - TL miktarındaki tazminatın haksız fiilin vuku bulduğu tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretine karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim.

 

                                                                                                                     

                                                                                                          DAVACI…..


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi