Temyize Cevap Dilekçesi Tapu

Temyize Cevap Dilekçesi Tapu

DİLEKÇE BURADA 

 

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

SUNULMAK ÜZERE

……ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

ESAS NO                            : 20…/…..

KARAR NO                         : 20…/….

TEMYİZ İSTEMİNE

KARŞILIK VEREN(Davalı): ……………Tapu/Kadastro Müdürlüğü

TEMYİZ EDEN (Davacı)    :

TEMYİZ KONUSU          : Ankara ….Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ……tarihli ve yukarıda esas ve karar numarası yazılı “davanın reddi” yönündeki kararın bozulması talebiyle verilen temyiz dilekçesine karşılıklarımızdır.

TEBLİĞ TARİHİ       : (temyiz dilekçesinin Müdürlükçe tebliğ edildiği tarih)

 

KARŞILIKLARIMIZ :

1)-

2)-

 

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda izah olunan ve re'sen gözetilebilecek olan sebepler karşısında, haksız ve mesnedsiz olan temyiz talebinin reddi ile “davanın reddine” ilişkin kararının temyizen onanmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

AD-SOYAD-İMZA


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi