Tenkis Davası Dilekçe Örneği

Tenkis Davası Dilekçe Örneği

DİLEKÇE BURADA 

 

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

DAVACI                      :

DAVALI                      :

KONU                          : TENKİS İSTEMİNDEN İBARETTİR.

 

AÇIKLAMALAR:

1- Muris; davalıya mirasından mal kaçırmak amacıyla … ada … pafta … parselde kayıtlı taşınmazı devretmiş ve tapuda ferağ işlemini davalı üzerine geçirmiştir. Müvekkil tarafından bu durum yeni öğrenilmiştir.

2- Taşınmaz … TL kıymetinde olmasına rağmen …TL ye tapuda satış gösterilmiştir. Bu işlem muvazaalıdır.

3- Müvekkilin muristen almaya hak kazandığı mahfuz hissesine tecavüz edilmiştir.

4- Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için sayın Mahkemeye başvuru zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER     : Türk Medeni Kanunu, HUMK ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : Nüfus kayıtları,veraset ilamı, tanık beyanları,tapu kayıtları vs. yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM  : Müvekkile ait saklı payın tenkisi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/… 

 

 Davacı Adsoyad-imza


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi