Vakıf Tescil İstemi için dilekçe örneği

Vakıf Tescil İstemi için dilekçe örneği

DİLEKÇE BURADA 

 

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 

 

Davacı           : 

 

A... (vakıf kurucusu)

B... (vakıf kurucusu)

C... (vakıf kurucusu)

 

 

Konu             : Vakıf tescili istemi.

 

 

Açıklamalar : 

 

1-Bizler ………….. adlı vakıf kurmak üzere ...... noterliğince ...... gün ve ...... yevmiye nosu ile resmi senet düzenlemiş bulunuyoruz.

 

2-Kurmak istediğimiz vakfın İSMİ .................., amacı da ............’dır. Siyasi içerikli olmadığı gibi, Yasalara, ahlak ve adaba ve herhangi bir başka illegal maksatlar niyetine aykırı bir amaç da taşımamaktadır.

 

3-Vakfın amacını karşılamak üzere tarafımızdan .......... bankasına .........TL (yazı ile …….) nakit para yatırılmıştır. Yetki belgelerimiz vakıf kurma tescil dilekçemize, vakıf kuruluş senedi ile birlikte eklenmiş, banka makbuzu da sunulmaktadır. TMY’sının 102’nci maddesi uyarınca vakfın tesciline karar verilmesi için işbu vakıf tescil dilekçemiz ile asliye hukuk mahkemesinden gerekli izinlerde bulunmaktayız. Delil ve belgelerimiz dosyadadır.

 

 

EVRAKLAR       : Vakıf senedi (kuruluş), Nüfus kayıtları, Yetki belgeleri,Makbuz, resmi kayıtlar (tapu kaydı vesaire),Yazışmalar, alınacak izinler,Sair her türlü yasal delil

 

HUKUKİ NEDEN   : TMY. 102; V.Y. ve sair ilgili mevzuat

 

 

SONUÇ VE İSTEM  : Talep ve davamızın kabulü ile ........ adlı kurucusu olduğumuz VAKFIN TESCİLİNE karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

Davacılar A..., B..., C...   

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi