İhtiyati haciz için teminat mektubu örneği

İhtiyati haciz için teminat mektubu örneği

DİLEKÇE BURADA

 

 

T E M İ N A T M E K T U B U

 

Tarih: …./…../……

 

 

İSTANBUL…. ASLİYE TİCARET

MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

Mahkemenizin …../1 D.İŞ sayılı dosyası üzerinden ……. tarihinde ihtiyati haciz kararı aldırtan ……’nin haksız çıkması halinde, İ.İ.K.’nin 259. Maddesi uyarınca aleyhine ihtiyati haciz / ihtiyati tedbir kararı alınan ………… ile üçüncü şahısların uğrayacakları zararlara karşılık olarak, azami …….- TL (Yalnız …….Türk Lirasıdır.) Türk Lirasına kadar ihtiyati haciz / ihtiyati tedbir koydurtan tarafın söz konusu zararı tazmin borcunu Bankamız garanti ettiğinden, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri veya icra ve iflas dairelerinin riskin gerçekleştiğini bildiren tazmin yazısı üzerine önceden ihtarname çekilmesine, hüküm alınmasına ve borçlunun rızasını almaya gerek olmadan, garanti edilen tutarın derhal, nakden ve talep anından ödeme anına kadar geçecek günlere ait kanuni faiziyle birlikte ve garanti veren sıfatı ile Bankamız tarafından ödeneceğini kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

TÜRKİYE …… BANKASI A.Ş.

………… Şubesi  

 

 

*KESİN VE SÜRESİZDİR


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi