Teminat iadesi için derkenar örneği

ihtiyati hacizden ferağat derkenar örneği

DİLEKÇE BURADA

 

 

….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

Dosya No: …../… D.İş

 

 

KONUSU : Teminatın iadesi talebidir.

 

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen ihtiyati haciz kararı, İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün ……./….. E. Sayılı dosyası ile takibe konmuş ise de, iş bu kerre, alacağa ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile, ihtiyati hacizden feragat ediyoruz. Dosyaya yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesini vekaleten saygılarımla talep ederim. …/…./…..

 

 

 

 

ALACAKLI…..


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi