Markanın Taklit Satışı Nedeniyle Şikayet

Markanın Taklit Edilmesi

DİLEKÇE BURADA

 

….FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

TESPİT İSTEMİNDE

BULUNN DAVACI :

 

DAVALI                    :

 

ADRESİ                    :

 

KONU                        : 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkındaki KHK’ye aykırılık nedeniyle üretilen ve satışa arz edilen ürünlerin tespiti

 

AÇIKLAMA :Firmam adına tescilli (Ek:1) desenler, davalı ve firması tarafından taklit edilerek üretilmiş ve piyasaya sürülen ürünler yukarıda adresi belirtilen işyerinde satışı yapılmaktadır.

Davalı firma tarafından üretilen emtiaların yurt içinde ve yurtdışında satışı yapılmakta bu durumda firmamın hem satışlarını etkilemekte, hem müşterilerim karşısında zor durumda kalmaktayım, ayrıca tüketiciler üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır.

Firmamız, bu üretim ve satış nedeniyle maddi ve manevi zararlara uğramaktadır, ayrıca durum firmamın prestijini sarsmaktadır. Yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı 554 sayılı K.H.K’nın ilgili maddeleri  gereğince, imalat ve dağıtım araçları ile üretilen ve işyerlerinde teşhir edilen ve satışa arz edilen taklit ürünlerin satılıp satılmadığının tespiti gereği hasıl olmuştur. Gerek firmam ve gerekse diğer firmalar tarafından iş bu haksız kullanım olduğu tarafımıza belirtilmiş olup bu sebeple 554 sayılı K.H.K’nın ve yasanın üzende belirtilen korunmanın sağlanması amacı ile iş bu tespitin yapılmasını talep zarureti hasıl olmuştur.

 

NETİCE VE TALEP : Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle, davalıların firmama ait tescilli tasarımlarını taklit edip etmediğinin ve bu taklit ürünleri satıp satmadığının tespiti için gerekli inceleme ve yerinde tespitinin yapılarak sayın mahkemenizce karar altına alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim …../…../20…

 

TESPİT İSTEYEN

DAVCI:

 

EK :

1-Taklit edilen emtiaların tesciline ilişkin endüstriyel tasarım tescil belge fotokopileri.

2-Taklit desenlere ilişkin firmamıza ait numuneler.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi