Çocuğun Velayeti Kararına Uymama

Çocuğun Velayeti Kararına Uymama

DİLEKÇE BURADA

 

 

……. NÖBETÇİ İCRA CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

                                             

İCRA DOSYA NO  :        /

ŞİKAYET  EDEN   :

ŞÜPHELİ                 :

DAVA KONUSU    :    Çocuk teslimine ilişkin ilama aykırı davranan sanığın İİK. m. 341 hükmü   gereğince cezalandırılması talebidir.

 

AÇIKLAMALAR:

1-  Asliye Hukuk Hakimliğinin …/…/…… tarih, ……./… esas ve ………../… karar sayılı ilamı ile  müşterek çocuğumuz  olan ………… velayeti ve çocukla şahsi ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin hususlar hükme bağlanmış ve velayeti de  davalı babası olan  ………………….’e verilmiştir. Ancak, sanık ……………….., müşterek çocuğumuz ……………..’İ vermeyerek… İlama aykırı olarak bana teslim etmediğinden… …………….. İcra Müdürlüğü …….../………. esas numaralı dosyası ile takibe konulmuştur.

2-   Sanığa gönderilen icra emrinde, yedi gün içinde çocuğu teslim etmesi, aksi halde çocuk nerede bulunursa bulunsun zorla alınacağı ve çocuğun gizlenmesi halinde gizleyenin cezalandırılacağı bildirilmiştir.

3-   İcra emir sanığa usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir. Ancak sanık, icra emrini yerine getirmemiştir. Sanığın bu fiili İİK. m. 25/a ve İİK. m. 341 hükümleri gereğince suç oluşturduğundan cezalandırılması için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İcra İflas Kanunu m. 25, İİK. m. 341 ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER:  İcra müdürlüğünün ……/……. nolu takip dosyası ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP  :  Yukarıdan sayılan nedenlerle, sanığın fiiline uyan İİK. m. 341 hükümleri gereğince hapisle cezalandırılmasına, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin borçluya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                     

ŞİKAYETÇİ….

EKİ        :

Nüfus Cüzdan sureti


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi