Haczedilen Eşyanın İadesi - İstihkak Dilekçesi

Haczedilen Eşyanın İadesi - İstihkak Dilekçesi

DİLEKÇE BURADA

 

 

….. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 


İSTİHKAK İDDİASINDA

BULUNAN (DAVACI )         :

 

KARŞI TARAF(ALACAKLI):

 

DAVA KONUSU : İstihkak İddiası

 


AÇIKLAMALAR:

….İcra Müdürlüğünün……. Esas sayılı icra takip dosyası ile borçlu…………adına icra takbi yapılmış, borç süresi içerisinde ödenmediğinden dolayı…../…./….. tarihinde müvekkilime ait fındık harmanına gelinerek müvekkile ait olan …… kg fındık haczedilerek yedi emine teslim edilmiştir. Haciz sırasında fındığın kendilerine ait olduğunu ileri sürerek istihkak iddiasında bulunmuşlardır. Borçlu istihkak iddiasını kabul etmiştir.

Müvekkilim istihkak iddiasının incelenmesi için icra dosyası İcra Müdürlüğü tarafından İcra Hukuk Mahkemesine gönderilmiş ve İcra Hukuk Mahkemesi dosya üzerinden yaptığı inceleme neticesinde …….. sayılı kararıyla istihkak iddiasını reddetmiştir.

Borçlu ….. müvekkilimin oğludur. Borçlunun müvekkilimin oğlu olmasından dolayı müvekkilimin harmanında bulunan fındık haczedilmiştir. Müvekkilimin haczedilen fındığı, tapunun Ordu….. ada…parsel…. De kayıtlı …..büyüklüğündeki …. Adı verilen ve mülkiyeti kendisine ait olan fındık bahçesinden toplamış ve harmana getirmiştir. Dolayısıyla borçlu ile hiçbir ilgisi bulunmayan, müvekkilime ait olan fındığın haczedilmesi haksız ve hukuka aykırıdır. Bu nedenle istihkak davası açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: İ.İ.K ve İlgili maddeleri


DELİLLER : Tapu kayıtları,tanık,icra takip dosyası ve diğer deliller


NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı istihkak iddiamızın kabulü ile haczedilen….kg fındığın üzerindeki haczin kaldırılmasına, yargılama gideri ve ücreti vekaletin karşı tarafa aidiyetine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz Saygılarımızla…../…../…..

 

 

İSTİHKAK İDDİASINDA

BULUNAN

………………

 

EK:

Vekaletname Sureti

Tapu Kaydı Örneği


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi