Haksız Yere Haciz İçin Dilekçe

İstihkak Dilekçesi

 

DİLEKÇE BURADA

 

 

………. İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

                                                        

İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN

HACZE  İTİRAZ EDEN DAVACI :  ……… T.C.NO: …………

ADRES                           :

DAVALI  ALACAKLI  : 

DAVALI BORÇLU       :  

DAVA                              :   İSTİHKAK 

 

AÇIKLAMALAR :  Borçlu  ……………..,  Şimdiki bizim bulunduğumuz adreste kiracımız olarak oturmaktaydı. Kiracı olarak oturduğu sırada ……………………….. Firmasından takımı ile birlikte Bilgisayar almış ve soylu firmasına borçlanmıştır.

Daha sonra ……………….. Yılı ………………… ayının sonlarına doğru çıkıp gitti, ancak aldığı ürünün parasını ödemediğinden, ………………….İcra Müdürlüğünün takip dosyasına istinaden, …………………..İcra Müdürlüğün ………./…………  talimat dosyasıyla bizim evde olmadığımız bir zamanda çilingirle kapıyı açarak  evimizde bulunan  ……………………….. marka eşyamızı haciz  ederek evden götürmüştürler

Bahse konu firmadan, biz ürün almadık, Bizim Kiracımız olan ……………… almıştır.  Bizler bu yaz mevsiminde götürülen beyaz eşyalara acil ihtiyacımız vardır. Mağrur durumdayız. Bu konuda biz borçlu değiliz alan kişinin adı ……………………... Biz mal sahibiyiz alınan malların geri verilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER  :   ………….İcra Müdürlüğünün……/……sayılı takip dosyası ile……………İcra Müdürlüğünün………/……….talimat dosyası  Beyaz eşyalara ait faturalar ve diğer deliller

HUKUKİ NEDENLER   :    İlgili Mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM    :    Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, İstanbul …………….. Müdürlüğünün  ………./……….. sayıl takip  dosyası ile, ………………….İcra Müdürlüğüne gönderilen  talimat üzerine, daha önce evimizde kirada oturan …………………..’ın  evimizden çıkmadan önce Almış olduğu bilgisayar takımından dolayı  bizim evde olmadığımız bir zamanda Çilingir vasıtayı ile kapı açılarak Borcumuz  olmadığı halde evimizde bulanan ……………………. Marka eşyalarımızı haciz  ederek götürmüşlerdir.

Bu nedenle ……………….. İcra Müdürlüğünün …………/ ……… Talimat dosyası ile haciz edilen mallar üzerindeki hacizin kaldırılarak haciz edilen malların tarafımıza geri verilmesini saygılarımla arz ederim.  …./…../……                                                         

 

                                        Talepte Bulan DAVACI……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi