Haksız Yere İşten Çıkarılan İşçinin İadesi

İşten Çıkarılan İşçinin İadesi

 

DİLEKÇE BURADA

 

……….. NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE,

 

DOSYA NO : ……. /……E.

DAVACI       : ……….(TC Kimlik No: ………)

VEKİLİ         : Av. ……..

DAVALI       :

KONUSU     : Müvekkilimizin iş akdinin haksız yere feshedildiğinin tespiti ile birlikte feshin geçersizliğine ve işe iadesine; işe iade alınmaması halinde, tazminat olarak …… aylık brüt ücreti ile boşta geçen süre için en çok …… aylık ücret ve sosyal haklarının tespitine karar verilmesi talebimizi içerir dava dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR : Her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Müvekkilimiz, davalı işverenliğe ait ……………….de bulunan fabrika işyerinde, ………… tarihinde boyahane bölümü vardiya amiri olarak işe başlamış olup;iş akdinin haksız suretle fesih edildiği ……….. tarihine kadar çalışmıştır. Davalı işveren, müvekkilimizin ücretini asgari ücret olarak SGK 'ya bildirmiş, kalan kısmı ise elden ödemiştir. Bu nedenle, müvekkilimizin sigorta primleri düşük gösterilmiş olup; bu yöndeki her türlü ihbar ve dava hakkımız saklıdır.Müvekkilimizin gerçek ücreti ………-TLve AGİ olup, yemek ve servis yardımlarından faydalanmıştır.

2- Müvekkilimizin iş sözleşmesi, …………..tarihinde haksız ve geçersiz şekilde feshedilmiştir. Davalı işveren, “feshin son çare olması ilkesini”göz önünde bulundurmaksızın, müvekkilimizin iş akdini hiçbir geçerli nedeni olmaksızın kötü niyetli bir şekilde feshettiğinden,Sayın Mahkemenizce feshin geçersizliğinin tespitini talep etmek zarureti doğmuştur.

3- Davalı işveren, dava şartı olarak arabuluculuk başvurusunda bulunmamıza rağmen bu görüşmelere de katılmadığından ( ekte son tutanak mevcuttur.) yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tamamının işveren üzerine yüklenmesini; davanın reddine karar verilmesi halinde dahi, davalı lehine bu alacaklara hükmedilmemesini talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER: 4857 Sayılı İş Yasası, B.K., H.U.M.K. ve sair mevzuat.

DELİLLERİMİZ : Her türlü delil gösterme hakkımız saklı kalmak üzere şimdilik, arabuluculuk son tutanağı, SGK ve işyeri kayıtları, emsal ücret araştırması ( Tekstil İşçileri Sendikası ve bildireceğimiz diğer sendikalardan müvekkilin görev ve tecrübesine uygun ücretin sorulmasını talep ederiz. ) tanıklarımız, Bilirkişi incelemesi, keşif , yemin ve sair delail. Tanıklarımız:

a. ……….(T.C……… Adresi :)

NETİCE VE TALEP : Yukarıda kısaca izahına çalıştığımız nedenlerden ötürü; her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

-davalı işverenlikçe yapılan feshin geçersizliğine ve müvekkilimizin işe iadesine,

-işverenlikçe işe başlatmama halinde ödenecek tazminatın ….. aylık brüt ücreti olarak belirlenmesine ve …… aylık yargıda geçen süreye ait ücret ve diğer tüm sosyal haklarının işverenlikçe müvekkilimize ödenmesine,

-yargılama giderleri ile ücret-i vekâletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz…./…./20…..

 

DAVACI VEKİLİ….

 

EKLERİ:

1.Vekaletname sureti.

2.Davacıya ait Çalışma belgesi.

3.Arabulucu son tutanağı


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi