Ortaklığın Giderilmesi Dilekçe Örneği

Ortaklığın Giderilmesi Dilekçe

DİLEKÇE BURADA

 

………… SULH HUKUK MAHKEMESİ NE

 

 

DAVACI         : ………… (TC……..)

ADRES           :                   

VEKİLİ          :        

DAVALILAR:

KONU             : Ortaklığın giderilmesi talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR :   Öncelikle belirtmek isteriz ki Davalıların kimlik numarası tarafımızca bilinmemektedir. Dilekçedeki unsurları tamamlamak adına ……….. Tapu Müdürlüğünden tapu kaydının celbi ile, davalıların tc ve adres bilgilerinin sorulmasını talep ederiz. (Tapu bilgileri: İstanbul ili, …………… Mevkii, …… ada, ……. Parsel)

Müvekkil, İstanbul ili, ……………………..Mevkii, …… ada, ……Parselde kain, tebligat adresi ………….. Mah., …….Sk., No:…… ……../İstanbul olan dava konusu taşınmazın  ……/…… hissesine maliktir Davalıların ise mezkur taşınmaz üzerinde, ayrı ayrı …../…. hissesi bulunmaktadır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde, müvekkil ve davalıların aynı zamanda ikamet de ettiği arsa tapulu bina bulunmaktadır.

Davalılar ile müvekkil arasında herhangi bir akrabalık bulunmayıp komşuluk hukukuna aykırı çeşitli problemler oluşmaktadır. Ayrıca bu hali ile müvekkil, maliki olduğu taşınmaz ve üzerindeki binadan davalılardan hayli yüksek olan payı oranında yararlanamamakta, mülkiyet hakkı zedelenmektedir. Bu sebeple ortaklığın devamı müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir.

Taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı mümkün olmamış ve iş bu davayı açarak ortaklığın giderilmesini istemek zarureti doğmuştur.

Taşınmazın paylı mülkiyete konu olması sebebi ile müvekkilimizin hissesi de göz önünde bulundurularak müvekkil nezdinde doğacak hak kayıplarının önüne geçilmesi için ortaklığın öncelikle aynen taksim ile; mümkün değil ise, dava konusu arsa ve bina değeri taraflara hisseleri oranında paylaştırılmak kaydı ile satış yolu ile giderilmesine karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER    : M.K, HMK. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER      : Tapu kayıtları, Belediye kayıtları, keşif,  bilirkişi incelemesi, yargıtay içtihatları, tanık, yemin vesair her türlü yasal delil.

Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil ve ek delil sunma hakkımız saklıdır.

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda arz ve izah olunan Sayın Mahkemece de re'sen takdir olunacak nedenlerle;

1- İstanbul ili………… ilçesi, ………… Köyü Mah., ……. Mevkii, ….. ada, ….. Parselde kain arsa niteliğindeki taşınmaz üzerindeki ortaklığın; öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde arsa ve bina değeri taraflara hisseleri oranında paylaştırılmak üzere ile satış yoluyla giderilmesine,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin, payları oranında hissedarlara yükletilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. …../…/20…..      

 

                                                                 Davacı Vekili….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi