İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi talebidir.

Arsanın Müşterek Hale Getirilmesi

DİLEKÇE BURADA

  

……….SULH HUKUK  MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

 

DAVACILAR         : …….. (T.C No:………)

VEKİLLERİ           :          

DAVALI                  : …………. (T.C No:………….)                   

KONU                     : İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR    :

1-Müvekkilimiz ile davalı Selma Volkan ;

•...... İli…… İlçesi…………Mah. ……….. mevkii …….. Ada ………  Parsel

•...... İli…… İlçesi…………Mah. ……….. mevkii …….. Ada ………  Parsel

•...... İli…… İlçesi…………Mah. ……….. mevkii …….. Ada ………  Parsel

kayıtlı taşınmazlarda iştirak halinde maliktirler.

2-Müvekkillerin annesi muris İlhan Saydam vefat tarihinde “Yeşilköy Mah. Menekşe Sokak No:3/1 Bakırköy/İstanbul" adresinde ikamet etmekteydi. İşbu sebeple davaya bakmakla yetkili ve görevli Bakırköy Sulh Hukuk mahkemeleridir.

3-İştirak halindeki mülkiyette taraflar bağımsız hareket edememekte, gayrımenkule ilişkin her türlü kararda bir araya gelmek ve oybirliği ile karar vermek gerekmekte olduğundan, gayrımenkulü hiçbir şekilde değerlendirememektedirler.                Taraflar görüşmemekte bir araya gelmemektedirler. Davalı ile taşınmaz ile ilgili oybirliği ile hareket etmek imkansızdır.

4-Bu nedenle iştirak halinde mülkiyet durumunda bulunan taşınmazın müşterek mülkiyete çevrilmesini talep etmek zarureti doğmuştur.

 

DELİLLER             :Tapu Kaydı, mirasçılık belgesi ve sair deliller,

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 703 ve sair kanunlar.

SONUÇ VE İSTEM   : Gerekli incelemenin yapılarak;

………. İli,…… ilçesi ……. Mah. ……… mevkii ……. Ada ….  Parsel

………. İli,…… ilçesi ……. Mah. ……… mevkii ……. Ada ….  Parsel

………. İli,…… ilçesi ……. Mah. ……… mevkii ……. Ada ….  Parsel

…….İli,…… ilçesi ……. Mah.  …… Ada …… Parselde  kaim taşınmazlar üzerindeki iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesine, mirasçılık belgesindeki mirasçılar ve payları oranında tapu kütüğüne tesciline ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davanın açılmasına neden olan davalı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…./……

 

 

                                               DAVACILAR

VEKİLİ……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi