Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi Örneği

Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi Örneği

DİLEKÇE BURADA

  

 

………….SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO :…….

MÜDAHELE

TALEBİNDE BULUNAN :

DAVACI         :

DAVALI         :

KONU             : Davacı yanında davaya katılma talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR :

1-Davacı tarafından, ………………… davalıya karşı açılan …………………… kötü kullanılmasından doğan alacak davasının neticesi, davacının müvekkilimizin kiracısı olması nedeni ile müvekkilimizi de ilgilendirmekte, Bu nedenle davacının yanında katılan davacı olarak yer almak istiyoruz.

2-Davacı müvekkilimizin ………………. Kendisine bütün olarak kiraladığımız dükkanın bir kısmını davalıya alt kiracı olarak kiralamıştır. Alt kiracı müvekkilimize ait olan dükkanın kendi kullandığı kısmını kötü kullanmış, zarar ziyana sebebiyet vermiştir. Müvekkilimizin davacıyı …….Noterliğinin ……. tarih ve ……. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile uyarmış ve bunun üzerine davacı davalıya karşı bu davayı açmıştır.

3- Müvekkilimizi de ilgilendiren davada davaya müdahil olmak istiyoruz.

HUKUKİ NEDENLER :HMK 66-70 ve sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Kira sözleşmesi, tanıklar, ihtarname ve diğer kanıtlar

NETİCE VE TALEPAçıklanan nedenler ile Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü; Davacı yanında görülen davaya katılmamıza, karar verilmesini talep ederiz. 

MÜDAHALE TALEBİ İSTEYEN….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi