Anlaşmalı boşanma dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

                 DİLEKÇE BURADA

 

BAKIRKÖY NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

  

DAVACI       : …...T.C….

ADRES         :

GSM              :

DAVALI       :

ADRES         :

GSM              : 

DAVA           : EVLİLİĞİN TEMELDEN SARSILMASI SEBEBİ İLE ANLAŞMALI BOŞANMA TALEBİMİZ HAKKINDADIR.

 

AÇIKLAMALAR         :

Bizler resmi olarak…… yıldır evli bulunmaktayız. Bu evliliğimizden olma ............................ --……… doğumlu 1. Müşterek çocuğumuz bulunmaktadır. Müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesini talep etmekteyiz.

Evlendiğimiz günden itibaren aramızda fikren ve ruhen anlaşmazlık baş göstermiş olup bu anlaşmazlıklar zaman içinde müşterek aile birliğimizi çekilmez hale getirmiştir.

Aramızda sevgi ve saygı kalmamıştır.   Bu evlilik fiilen bitmiştir. Bundan sonra bir arada yaşamamız imkânsız duruma gelmiştir. Aile birliğimiz taraflardan beklenmeyecek derecede sarsılmıştır. Bundan sonra bir araya gelerek evlilik birliğini yürütmemiz imkânsız hale geldiğinden birlikte oturup her yönüyle konuştuk ve anlaştık, boşanmamızın her iki taraf için daha yararlı olacağı kanaatine varmamız nedeniyle işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

A) Taraflar anlaşma sağlamış olup anlaşmamızı gösteren protokolü yapmıştır.

B)  Taraflar müşterek çocuğun velayetinin annede kalması konusunda anlaşma sağlamışlardır.

C)   Taraflardan .................. velayetleri annede kalacak çocuklar için ayrı ayrı …….’er TL toplam ……. TL nafaka vereceğini kabul etmiştir.

D)   Taraflar birbirlerinde hiçbir surette nafaka ve maddi manevi tazminat talep etmemektedirler.

E)  Evlilik birliği süresince ayrılması gereken menkul ve gayri menkul taşınır taşınmaz mal varlığımız bulunmamaktadır.

F)   İş bu anlaşmalı boşanma protokolü her iki tarafın serbest iradesi ile hazırlanmış olup hiçbir baskı altında kalınmadan okunup imzalanmıştır.

 DELİLLER       : Nüfus kayıtları, vs. deliller.

HUKUKİ NEDENLER : TMK.nun 166/1  md. Ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM   :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle evlilik birliğimiz fiilen bitmiş olduğundan, her iki taraf aramızda yapmış olduğumuz anlaşma protokolünün mahkemece de onanması suretiyle bu doğrultuda BOŞANMAMIZA karar verilmesini arz ve talep ederiz.                                  Saygılarımızla;         …../…../……

 

 

DAVACI(EŞ)……….. :                  DAVALI(EŞ)……….:

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi