Apartman Yönetimi Ortak Yerler Yargıtay Kararı

Apartman Yönetimi Ortak Yerler


T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/1949

K. 2010/9008

T. 15.6.2010


ORTAK YERLER ( Apartman Yöneticisinin Çatı Katına Kat Maliklerinin Çıkışını Engelleyecek Biçimde Kilitli Kapı Yapamayacağı – Yapıldığında İsteyen Kat Malikine Anahtarı Vermek Zorunda Bulunduğu )

APARTMAN YÖNETİCİSİ ( Çatı Katına Kat Maliklerinin Çıkışını Engelleyecek Biçimde Kilitli Kapı Yapamayacağı/Yapıldığında İsteyen Kat Malikine Anahtarı Vermek Zorunda Bulunduğu – Ortak Alanlardan Yararlanma Hak ve Yetkisi )

ÇATI KATINA KİLİTLİ KAPI YAPILMASI ( Ortak Yer/İsteyen Kat Malikinin Anahtar Alabileceği – Apartman Yöneticisinin Kapı Yapmak Ya da Mevcut Kapıyı Kilitleme Yetkisi Olmadığı )

KAT MALİKLERİNİN ORTAK YERLERDEKİ HAKLARI ( Apartman Yöneticisinin Çatı Katına Kat Maliklerinin Çıkışını Engelleyecek Biçimde Kilitli Kapı Yapamayacağı – Yapıldığında İsteyen Kat Malikine Anahtarı Vermek Zorunda Bulunduğu )


634/m. 4, 16 


ÖZET : Apartman yöneticisi çatı katına kat maliklerinin giriş çıkışını engellemek için bu bölüme kilitli kapı yapmak veya mevcut kapıyı kilitleme yetkisine sahip değildir. Güvenlik nedeniyle de olsa kapının kilitlenmesi durumunda anahtarın bir tanesinin isteyen kat maliklerine verilmesi zorunludur.


 DAVA : Dava dilekçesinde ortak yer çatıya çanak anten kurulmasına engel olunmasının engellenmesi ve muarazanın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın konusuz kalması nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 


Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 


KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı yöneticinin apartmanın çatıya çıkış kapısını kilitli tutmak suretiyle çatıya çıkışını engellediğini ileri sürerek yöneticinin söz konusu müdahalesinin önlenmesi ve muarazanın giderilmesini istemiş, mahkemece yargılama sırasında apartman tarafından tüm kat maliklerinin yararlanabileceği şekilde çatıya ortak anten tesisatı kurulduğu anlaşıldığından konusuz kalan davanın reddine karar verilmiştir.


Kat Mülkiyeti Yasasının 16.maddesine göre kat malikleri anataşınmazın bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar. Öte yandan aynı Yasanın 4.maddesi uyarınca çatılar Kat Mülkiyeti Yasasına göre ortak yer sayılmaktadır. Yukarıda değinilen Yasa hükümleri uyarınca tüm kat malikleri ortak alanlardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptirler. Somut olayda olduğu gibi yönetici çatı katına kat maliklerinin giriş çıkışını engellemek için bu bölüme kilitli kapı yapmak veya mevcut kapıyı kilitleme yetkisine sahip değildir. Güvenlik nedeniyle de olsa kapının kilitlenmesi durumunda anahtarın bir tanesinin isteyen kat maliklerine verilmesi zorunludur. 


Mahkemece, yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda davanın kabulüne ve muarazanın bu şekilde giderilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.


SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi