Kısıtlı Baba Adına Satışa İzin Verilmesi

Kısıtlı Baba Adına Satışa İzin Verilmesi

DİLEKÇE BURADA

 

…….SULH HUKUK MAHKEMESİNE

 

TALEPTE BULUNAN

DAVACI     :……… T.C………..

 

ADRES       :

 

KONU         : Satışa İzin Verilmesi

 

 

AÇIKLAMALAR :

 

1-Annem …………1(.........) doğumlu  olup, Babamın vefatından sonra ........ yılından beri oğlu olarak benle kalmaktadır. Hayli yaşlı olup yalnız hukuki işlemlerini değil günlük faaliyetlerini dahi kendisi yerine getirememekte olup ilgil ve bakıma muhtaçtır. Bu nedenle de mahkemenize kendim, kendisine vasi olarak atanmasına ilişkin olarak açmış olduğumu davada ……. Sulh hukuk mahkemesinin Esas …./…. Ve Karar …../…..sayılı kararı ile ben annem ……………..’a vasi olarak atandım.

 

2-Kısıtlı ……….., ………. İli, Merkez, …………………… mah. …..pafta….ada……parsel sayılı taşınmazda ¼ oranda paylı mülkiyete sahiptir. İş bu taşınmaz paylı olduğundan kısıtlı taşınmazdan yetirence yararlanamamaktadır. Diğer paydaşlarda yararlanamadığından satmak istemektedirler. Bu nedenle kısıtlının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yukarıda belirtilen taşınmazdaki hissesinin vasisi tarafından satılabilmesi için satışa izin verilmesini istemek zaruretim hasıl olmuştur.

 

DELİLELER : Tapu kayıtları, tanık vs hertürlü delil,

 

HUKUKİ NEDENLER : MK md 462/1 ve ilgili mevzuat

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamın kabulü ile ben vasi ………….. Annemin kısıtlı …………..’nin ¼ paylı mülkiyete sahip olduğu………. İli, ………..ilçesi……………mah. …..pafta…..ada,…………parsel sayılı taşınmazdaki ¼ hissesi kısıtlının bakım ve iaşesi maksadıyla satabilmem için gerekli iznin verilmesini davacı olarak sayın mahkemenizden arz ve talep ederim ……/…../……

 

DAVACI : ………


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi