Jandarma mermi istikakı dilekçesi

Jandarma mermi istikakı talebi

Adliye dilekçeleri –dilekceburada.com

KARA KUVVVETLERİ KOMUTANLIĞI

1. ŞAHSİ SİLAHLARA MERMİ TEMİNİ :

a.  Kuvvet Komutanlıklarının şahsi silah envanterinde kayıtlı olan silahlar için ihtiyaç duyulan mermiler, personel tarafından MKE Kurumundan veya MKE Kurumunun yetkili Satış Bayilerinden ücreti mukabilinde karşılanır. Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara, şahsi silah envanterinde kayıtlı her bir şahsi silahı için, her yıl en çok 200 (iki yüz) adet mermi alma izni verilir.

b.  Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca mermi ihtiyacı olan muvazzaf Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar için toplu olarak; Mermi Tahsis Çizelgesi (EK-M) eksiksiz olarak 3 (üç) suret tanzim edilerek, EK-N’de belirtilen tarihlerde yazı ile veya görevlendirilecek mutemetlerin, ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaatı sağlanır. Yapılan gerekli inceleme sonrasında, mermi satın alması uygun görülenlere ait çizelge onaylanarak, resmi yazı ekinde mutemetlere teslim edilir veya Birlik Komutanlıklarına yazı ile gönderilir. Mutemet tarafından mermiler bir defada toplu olarak  MKE Kurumu Genel Müdürlüğünden veya MKE Kurumunun yetkili Satış Bayilerinden satın alınmak suretiyle, hak sahiplerine imza karşılığı teslim edilir.

c.  Silah Taşıma ve bulundurma yetkisine haiz, emekli veya müstafi Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar, ruhsatlı her silah için 200 (iki yüz) adet olmak üzere mermi ihtiyaçlarını ikamet ettikleri yerin Askerlik Şube Başkanlıklarına bildirerek, alacakları izin belgesi ile mermi satış yetkisi verilen MKE Kurumu Satış Mağazalarından veya bu kurum mamullerini satan ruhsatlı bayilerden karşılayabilirler.

 d.  MKE Kurumundan satın alınan YERLİ-İTHAL marka silahlara 200 (iki yüz) adet mermi satın alma müsaadesi verildiği için, satın alınan bu silahlara o yıl içerisinde mermi tahsisi yapılmaz.

Aşağıdaki dilekçe ile başvurabilirsiniz.


www.dilekceburada.com

 

 

 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

                                …………

 

 

Adıma kayıtlı bulunan ……………..marka ….. mm çap ve ………….seri numaralı silahımın 200 adet mermi istihkakımı almak istiyorum.

Gereğini arz ederim. .../…./….

 

 

 

 

Adı Soyadı

 

 

 

 

 

T.C.: ………………

A D R E S :

Tel:……………………….

 

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi