Avukat Şikayet Dilekçesi

Avukat Şikayet Dilekçesi

……. BAROSU BAŞKANLIĞINA

 

ŞİKAYET EDEN        : ….. T.C…..

ŞİKAYET EDİLEN

AVUKAT                     :

BARO SİCİL NO       :

ŞİKAYET KONUSU:….. isimli ve …… sicil nolu avukatın meslek kurallarına aykırı hareketi sebebiyle şikayetimizdir.

 

ŞİKAYET NEDENLERİ :

1) ….. Barosu’na …….. sicil nosu ile bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekte olan avukat……….’ya tarafımca boşanma davamı takip etmek üzere ……/……/….. tarihinde  vekalet verilmiştir. (Ek-1)

2) Vekalet görevini üstlenmiş olduğu……… Aile Mahkemesinin ………. Sayılı boşanma davasında vekalet ücretini peşin olarak almış olmasına rağmen davamı gereği gibi takip etmediği gibi, dava sonuçlanmış olmasına rağmen dosyanın ayrıca temyize Yargıtay’a gönderileceğini söyleyerek ek olarak ………….. TL daha almış ve haksız menfaat temin etmiş bulunmaktadır. (Ek-

3) Bunun üzerine kendisini………. Noterliğinin……….. yevmiye numaralı  azilnamesiyle kendisini vekilliğimden azletmiş bulunmaktayım. Ek-3

4) Açıklamaya çalıştığım nedenlerle; İlgili avukat hakkında gerekli tahkikatın yapılması amacıyla Sayın başkanlığınıza şikayet etme zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

 SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle; şikayet olunan hakkında gerekli tahkikatin yapılmasını saygıyla arz ederim. ……/……/……

 

 

ŞİKAYET EDEN …..

 

EKLER:

1-) …/…/… tarihli vekaletname örneği

2-) Ödeme Makbuzları

3-) …/…/… Tarihli azilname


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi