Aynı Alacaklı Tarafından Birden fazla icra takibi yargıtay kararı

Birden fazla icra takibi yargıtay kararı

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/3014

K. 2010/4724

T. 5.7.2010

• TİCARETİ TERK SUÇU ( Aynı Alacaklı Tarafından Aynı Borçlu Hakkında Birden Fazla İcra Takibi Başlatılsa Dahi Suçun Sübutu Halinde Ticareti Terk Nedeniyle Sanığın Bir Kez Cezalandırılması Gerektitği )

• BİRDEN FAZLA TAKİP ( Ticareti Terk Hükümlerine Muhalefet - Aynı Alacaklı Tarafından Aynı Borçlu Hakkında/Suçun Sübutu Halinde Sanığın Bir Kez Cezalandırılması Gerektitği )

• BİRLEŞTİRME ( Ticareti Terk - Aynı Alacaklı Tarafından Aynı Borçlu Hakkında Birden Fazla İcra Takibi Başlatılsa Dahi Suçun Sübutu Halinde Sanığın Bir Kez Cezalandırılması Gerektitği )

2004/m.337/a

ÖZET : Aynı alacaklı tarafından aynı borçlu hakkında birden fazla icra takibi başlatılsa dahi, suçun sübutu halinde ticareti terk nedeniyle sanığın bir kez cezalandırılması gerekir.

DAVA : Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan sanık Necati'nin beraatine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde şikayetçi vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak, gereği görüşüldü:

KARAR : Alacaklı müşteki tarafından aynı borçlu sanık hakkında Antalya İkinci İcra Müdürlüğü'nün 2008/26680 ve 2008/26681 esas sayılı dosyalarıyla takibe başlandığı, sanık hakkında ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan cezalandırılması için her iki icra takip dosyaları delil gösterilmek suretiyle iki ayrı dilekçe ile şikayette bulunmuş ve mahkemenin 2008/142 ve 2009/149 esas sıralarına kaydedilerek ayrı ayrı yargılamaların devam ettiği ve her iki dosyadan sanığın beraatine karar verildiği, bu dosyanın ve Dairemizin 2010/3013 esas sayılı dosyasının incelenmesinden anlaşılmıştır.

Mahkemece, aynı alacaklı tarafından aynı borçlu hakkında birden fazla icra takibi başlatılsa dahi suçun sübutu halinde tek eylemden dolayı ticareti terk suçundan dolayı sanığın bir kez cezalandırılmasının mümkün olması karşısında her iki dosyanın birleştirilerek ( eski esas nolu dosya üzerinden ) yargılamanın yapılması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, tek suçtan dolayı ayrı dosyalardan yargılama yapılarak,

SONUÇ : Yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi ( BOZULMASINA ), 05.07.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi