Bağımsız Bölümün Kat Maliklerine Devri

Bağımsız Bölümün Kat Maliklerine Devri

DİLEKÇE BURADA

  

 

SULH HUKUK MAHKEMESİNE

       ……….

 

DAVACILAR          :


DAVALI       :


KONU           : Harap Olan Bağımsız Bölümün Devri Talebimiz Hk.

 


AÇIKLAMALAR   : Müvekkillerim davalı ile birlikte ....... adresinde bulunan ve  ....... İli, ....... İlçesi, .......Mahallesi, ....... Ada, .......Pafta, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın paydaşıdırlar. 

....... tarihinde meydana gelen sel felaketi sonucu davalının ... numaralı bağımsız bölümü ile diğer üç bağımsız bölümde büyük ölçüde hasar görmüştür. 

Davalının dışında bağımsız bölümleri hasar gören kat malikleri hiçbir uyarıya hacet kalmaksızın bağımsız bölümlerini onartarak oturulur hale getirmişlerdir. 

Davalı ise aradan uzun bir zaman geçmesine ve tüm uyarılara rağmen bağımsız bölümünü onarmaya yanaşmamıştır.  

Bu nedenle davalıya ait bağımsız bölümün mülkiyetinin bedeli karşılığında müvekkillerime devrinin sağlanması için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. 

 

H. NEDENLER      : Kat Mülkiyeti Kanunu Ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER  : Tapu kaydı, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM          : Arz edilen nedenlerle davalıya ait bağımsız bölüm ile arsa payının değeri karşılığında ve arsa payları oranında müvekkillerime devredilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ....... 

 

 

                                                                          

DAVACILAR VEKİLİ……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi