Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf İncelemesi İstemi

İstinaf İncelemesi İstemi

 

 

 

…… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

….. HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                             ANKARA

 

 

İNCELEMENİN DURUŞMALI YAPILMASI İSTEMİ VARDIR-

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

DAVACI (veya DAVALI) :

VEKİLİ : …….

ADRES:

DAVALI (veya DAVACI) :

VEKİLİ :

KONUSU : ……..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/….. tarih ve …/… E. …../… K. sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : …/…/…..

 

 

BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ :

 

1) DAVANIN ÖZETİ: 

2) USUL YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİMİZ : 

3) ESAS YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİMİZ :

İstinaf gerekçelerimizi daha ayrıntılı ifade edebilmemiz için istinaf incelemesinin DURUŞMALI olarak yapılmasını talep etmekteyiz.

 

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda ve Yerel Mahkeme dosyasında arz ve izah ettiğimiz ve re’sen dikkate alınacak gerekçelerle;

1) Davacı (davalı) tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesini;

2) Yerel mahkemenin …../… sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasını ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda davamızın kabulüne (davanın reddine) karar verilmesini;

3) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı (davalı) tarafa yükletilmesine karar verilmesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz. …./…../…..

İstinaf Yoluna Başvuran

Davacı (Davalı) Vekili

………….


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi