Senet İçin İhtiyati Haciz Talebi

İhtiyati Haciz Talebi Senet

DİLEKÇE BURADA

             

.......... HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

 

İHTİYATİ HACİZ

İSTEYEN/ALACAKLI  :

ADRES           :

KARŞI TARAF/BORÇLU   : ….T.C.....

KONUSU                            : İhtiyati haciz talebinden ibarettir.  

 

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Müvekkilimiz,borçlu …………..’dan  toplam  ………..-TL alacaklıdır. 

 

2-Aşağıda dökümü çıkarılmış olan, Bonolar borçlu tarafından imzalanmış ve fakat süresinde ödenmemiştir. 

 

SENETLER

1- …/…./…. KEŞİDE,…/…./…. ÖDEME TARİHLİ ……… TL BEDELLİ BİR ADET

2-…/…./…. KEŞİDE,…/…./…. ÖDEME TARİHLİ ……… TL BEDELLİ BİR ADET

 

 

3-Öğrendiğimiz kadarıyla, borçlu kaçma ve mallarını kaçırma hazırlığı içerisindedir.                                      

 

4-Rehinle de temin edilmemiş alacağımızın, salimen tahsili için, Mahkemenizce takdir.Edilecek teminatı da yatırmaya hazır olduğumuzu belirterek, ihtiyati haciz talebi ile Mahkemenize müracaat zaruri olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER   : İ.İ.K., TTK. Ve sair mevzuat hükümleri.

 

NETİCE VE TALEP      : Yukarıda kısaca açıkladığımız gibi, toplam …… TL için borçlunun menkul ve gayrimenkul mallarıyla, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine İHTİYATEN HACİZ konulması, masraflar ve vekâlet ücretinin de borçluya yükletilmesini talep ederiz. Saygılarımızla.   …/…../…..      


ALACAKLI…….

Eki: Vekâletname sureti

Senet  Aslı Ve Suretleri


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi