Cezaevi İdaresi ve Gardiyan Şikayeti, Eş ve Yakın Akraba

CEZAEVİ İDARESİNİN VE GARDİYANLARIN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMALARINA İLİŞKİN CUMHURİYET SAVCILIĞINA VERİLEBİLECEK ŞİKÂYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

                ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ  :…………… (TCKimlik No:…………… …)

ŞİKAYET EDİLEN:………………

ADRES       :

KONU         :Görevi Kötüye Kullanma Suçu ile İlgili Şikayet                 

SUÇ              :Görevi Kötüye Kullanma

AÇIKLAMALAR:

1-  EŞİM……....tarihinden beri …...Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır.  İlgili yasal mevzuata göre EŞİM, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak, cezaevi idaresi tarafından  yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilme, herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle 10 dakika görüşme yapma hakkına sahiptir. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler 15 günde bir kez olmak ve 10 dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebileceği hükme bağlanmıştır. 
             
            EŞİM hükümlü olmayıp tutukludur. Kaldı ki, cezaevinde tehlike arz edecek hiçbir eylemi olmadığı gibi, cezaevi idaresi veya Gözlem kurulunun bu konuda aldığı herhangi bir   karar da bulunmamaktadır. Hal böyle iken; cezaevi idaresi tarafından EŞİMİN, 15 günde bir kez ve de  sadece ailesi ile telefonda görüşmesine müsaade edilmektedir.  

2-   Yine ilgili yasal mevzuat kapsamında EŞİMİN ailesi ile haftada bir gün kapalı ve ayda bir kez de açık görüş yapma hakkı bulunmaktadır. 

            EŞİMİN aldığı herhangi  bir  disiplin  cezası yokken; cezaevi idaresince tamamen keyfi olarak, 15 günde bir kapalı görüşe  izin verilmekte, açık görüş ise uzun süredir yapılmamaktadır. Bu koşullarda yapılan görüşmelerde de  mevzuat hükümlerine aykırı olarak cezaevi idaresi ve gardiyanlar tarafından yakınlarına her türlü zorluk çıkartılmakta, keyfi uygulamalarla aşağılayıcı muameleye maruz bırakılmaktayız

3- Ayrıca keyfi olarak cezaevi idaresi tarafından EŞİMİN ve diğer bir çok kişinin,  hiçbir neden yokken koğuşları değiştirilmekte, bu duruma rıza göstermeyen veya kendi isteği olduğu yönünde imza vermek istemeyenler disiplin cezaları ile korkutularak psikolojik baskı uygulanmaktadır.

Bu şekilde cezaevi idaresi ve gardiyanlar tarafından görevin gereklerine aykırı hareket edilerek EŞİM ve bizler mağdur edilmekteyiz.

DELİLLER                   :Tanıklarımız: Adı ve Soyadı, Adres; Adı ve Soyadı, Adres ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER :TCK.md.257 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda arz edilen nedenlerle  cezaevi idaresi ve gardiyanlar ile soruşturma kapsamında sorumluluğu tespit edilecek diğer tüm görevliler hakkında  kamu davası açılmasına karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.


 TUTUKLU EŞİ 
                                                          ...........

NOT: Şayet Cumhuriyet Savcılıkları şikâyet dilekçesini almıyor ve gereğini yapmıyorlarsa şikayet dilekçesi BİMER üzerinden gönderilebilir.

BİMER : İnternet üzerinden başvurulabilir. https://www.bimer.gov.tr/

 

NOT: Avukatı olanlar bu dilekçeyi avukatları aracılığıyla verebilecekleri gibi, avukatı olmayanlar, eşleri/oğulları/babaları yada yakınları adına bu dilekçeyi düzenleyip hazırladıktan sonra, bu dilekçeyi tutuklu yakınına ulaştırmasını cezaevi idaresinden isteyebilirler. Tutuklu olan kişide bu dilekçeyi imzalayarak cezaevi idaresi aracılığıyla ilgili yere  göndererek başvurusunu yapabilir. Bu dilekçeyi tutuklu yakınınıza ulaştıramazsanız, CMK 'nın 262. maddesinde düzenlenen yetki kapsamında eşleri adına yukarıdaki dilekçe örneğini kendilerine uyarlayarak gerekli başvuruları yapabilirler.

Eğer gardiyanlar kötü muamelede bulunuyorsa, bağırıp çağırıyorsa, kapıları tekmeleyip küfrediyorsa ve hatta daha da ileri gidip darp ve benzeri eylemlerde bulunmakta ise, bunlar işkence ve kötü muamele oluşturmaktadır. AİHM’ye göre işkence ve kötü muamelede bulunan kamu görevlileri açığa alınmak zorundadır; bu, etkin soruşturmanın bir gereğidir. İşkence ve kötü muamele fiillerinin varlığı durumunda internet sitesinde işkence başlığı altında hazırlanmış bir dilekçe örneği yer almaktadır. Onu kullanarak disiplin soruşturmasının başlatılmasını sağlayabilirsiniz. İdarenin hiçbir şey yapmaması sizin lehinizedir. Siz, bu durumu ileride AİHM önünde belirterek, devletin işkence iddiaları hususunda etkin soruşturma yapmadığını ispatlamış olursunuz. Yapacağınız tek şey, internet sitesindeki dilekçeyi uyarlayıp, idareye vermektir. Verdiğiniz dilekçenin tarihini not ederek belgelerini saklayınız. Hatta bilgisayarda bir Word dosya açınız ve günü gününe neler yaptığınızı ve ne cevaplar aldığınızı tarihini de belirterek not ediniz; bu bilgiler ileride AYM ve AİHM önünde işinize yarayacaktır.

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi