Cezaevi Tecrit Şikayeti

Cezaevi Tecrit Şikayeti

CEZA İNFAZ KURUMU İDARESİNİN TECRİT İŞLEMİNİ ŞİKÂYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

…..İNFAZ HAKİMLİĞİ'NE
                                       …….....

KONU        : Ceza İnfaz Kurumu İdaresinin eşimle (oğlumla/babamla/kardeşimle) ilgili tecrit işlemini şikayet

            Eşim(oğlum/babam/kardeşim....)...... Ceza İnfaz Kurumunda ....tarihinden itibaren tutuklu olarak bulunmaktadır.(....) tarihinden bu yana da hukuka aykırı bir şekilde tek kişilik hücrede tutulmaktadır.

             Ceza İnfaz Kurumu idaresi tarafından eşimle (oğlumla, babamla kardeşimle) sağlıklı bir şekilde görüştürülmediğim ve ayrıca eşimin Ceza İnfaz kurumunda yeterli hukuki destek alamaması nedeniyle mevcut durumu ile ilgili yasal başvuru hakkını yeteri kadar kullanıp kullanamadığı hususunda ciddi kaygılarım bulunmaktadır. Bu nedenle 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu'nun 5/3 maddesinde düzenlenen yetki kapsamında eşim ( oğlum/babam/kardeşim) hakkında yapılan hukuksuz tecrit işlemi ile ilgili bu şikayet dilekçesini yazma zaruretim doğmuştur.

Ceza İnfaz Kurumu idaresi herhangi bir yasal gerekçe olmaksızın AİHS kapsamında güvence altına alınan insan haklarına ve yine cezaevi idaresi ile ilgili tüm yasal mevzuata aykırı olarak eşime (oğluma/babama/kardeşime) işkence mahiyetinde bu şekilde bir işlem gerçekleştirmiştir.

              
            Tutuklu yada hükümlülerin Ceza İnfaz kurumunda hücreye konulma şartları 5275 Sayılı CGİK' nın 44 ve devamı maddelerinde ve buna ilişkin tüzükte açık bir şekilde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Buna göre ancak yasada öngörülen disiplin suçlarının işlenmesi halinde ve disiplin kurulunun alacağı kararla ceza mahiyetinde ve yine 5275 Sayılı CGİK' nın 48/3 maddesi gereğince doktor raporu alındıktan sonra hücreye konulabilecekken eşim (oğlum/babam/kardeşim) tamamen keyfi ve yasal sorumluluk doğuracak şekilde hücreye konulmuş bulunmaktadır.

Yukarıda belirtmiş olduğum nedenlerle hakimliğinizce eşime ( oğluma/babama/kardeşime) yapılan hukuka aykırı haksız muamelenin ortaya çıkarılabilmesi için öncelikle halen bulunduğu yerin hücre olduğunun ve tecride tabi tutulduğunun hususunun tespiti amacıyla KEŞİF yapılmasını ve Ceza İnfaz kurumu idaresince eşime ( oğluma/babama/kardeşime) uygulanan tecrit işleminin bir an önce sonlandırılmasını talep ederim.…/ …/…

 

        Ad Soyad 
             İmza  

NOT: Avukatı olanlar bu dilekçeyi avukatları aracılığıyla verebilecekleri gibi, avukatı olmayanlar, eşleri/oğulları/babaları yada yakınları adına bu dilekçeyi düzenleyip hazırladıktan sonra, bu dilekçeyi tutuklu yakınına ulaştırmasını cezaevi idaresinden isteyebilirler. Tutuklu olan kişide bu dilekçeyi imzalayarak cezaevi idaresi aracılığıyla ilgili yere göndererek başvurusunu yapabilir. Bu dilekçeyi tutuklu yakınınıza ulaştıramazsanız, CMK 'nın 262. maddesinde düzenlenen yetki kapsamında eşleri adına yukarıdaki dilekçe örneğini kendilerine uyarlayarak gerekli başvuruları yapabilirler.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi