Dava Dilekçesi Örnekleri ve Dava dilekçesi hazırlama

Dava Dilekçesi Örnekleri

Dava Dilekçeleri

Dava dilekçeleri; davacı olunan gerçek ya da tüzel kişi hakkında bilgilerin yer aldığı ve şikayete konu detayların yer aldığı dilekçelere, dava dilekçeleri denir. Bir kurum veya kişi hakkında adliyeye gerekli tetkikatın yapılması için sunulan bir ön başvurudur. Şikayet konusuna göre ilgili birim bu dava dilekçesi üzerinden davaya konu olan bilgileri ve araştırmaları gerçekleştirip kişiler ve kurumlar arasındaki anlaşmazlığı ve hak ihlallerini gidermeye çalışır. Gerektiğinden uzun tutulan dava dilekçesi gereksiz olabileceği gibi ilgisiz konuları ve kişileri anlatmak davaya zarar verebilmektedir. Diğer taraftan konuyu etraflıca anlatmayan ve olabildiğince kısa yazılmış dava dilekçeleri de davayı olumsuz etkileyebilmektedir.

Peki, dava dilekçesi nasıl yazılmalıdır?

Adalet Bakanlığı'nın Ulusal Yargı Ağı Projesi'nde (UYAP) yer alan bilgilere göre dava dilekçelerinin yazılması esnasında şu ana temalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Dava dilekçeniz gereğinden çok uzun ve davayla ilgili olmayan konuları içermemeli, temel olarak bir özet şeklinde anlaşılır ve sade bir dil kullanılmalıdır.  

Aynı şekilde gereğinden kısa yazılmış, önemli hukuki noktaları atlanmış bir dilekçe de davanıza zarar verebilir. Bu nedenle dilekçenizin özenli bir şekilde hazırlanması gerekir. Dilekçenizi maddeler halinde yazmak, varsa ekler ve delilleri bir liste halinde yazmak ve arkasına ekler ve delilleri sıra numarası ile koymak, yararlı olacaktır.

Davacı kısmına (Kendi adınızı soyadınızı  ve tc kimlik numaranızı)  Adres kısmına açık adresinizi,Davalı yada şüpheli karşısına kimden şikayetçi iseniz onun ismini, eğer kişi yok ise meçhul yada bilinmiyor yazın. Suç yada Suç konusu kısmına  şikayetinizin konusunu yazınız örneğin , kredi kartı dolandırıcılığı gibi. Açıklama kısmındaki alana da şikayetçi olduğunuz durumları yazdıktan sonra alt kısma tarih ,ad soyad ve imzanızı atıp kuruma sunun.

Örnek Dava Dilekçeleri : (boşanma dilekçeleri, Çocuğun velayeti, nafaka konulu dilekçeler, dolandırıcılık şikayetleri, adliye dilekçeleri, dava dilekçeleri, Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, Alacak ve Borç Şikayetleri , ihtarname örnekleri , yardım talebi dilekçeleri , Çek senet bono şikayet dilekçeleri, Tazminat konulu dilekçeler, Temyiz konulu dilekçeler, Tahliye talebi dilekçeleri, Saldırı Tehdit Yaralama Şikayetleri, Nüfus konulu dilekçeler, Miras veraset dilekçeleri, Muvafakatname Örnekleri, Memuriyet konulu dilekçeler, Maddi manevi zarar dilekçeleri, Kayıp eş çocuk akraba dilekçeleri, İsim soyisim düzeltme dilekçeleri, Hırsızlık Şikayet Dilekçeleri, Haciz icra konulu dilekçeler, Tüketici şikayet dilekçeleri