Haksız açılan davanın reddi

Haksız açılan davanın reddi

DİLEKÇE BURADA

  

 

( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

CEVAP VEREN DAVALI : ……………… – T.C.NO: ………………

ADRES                                 :

DAVACI                               :

DAVA                                   : ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

TALEP KONUSU              : Davacı tarafından açılan işbu dava haksız açıldığından bütün neticeleri ile birlikte reddine karar verilmesi talebini içerir.


AÇIKLAMALAR                 :

1- Dava konusu yapılan ………………. Mahallesi, …….. pafta, ……… ada, ……..parsel saysılı taşınmaz  çok eski olup oturmakta olan sakinlerde oturdukları daireleri satın almak suretiyle ikamet etmektedirler.

 

2- Davacının bu taşınmazda pay sahibi olup olmadığı bilinmemekle birlikte bu güne kadar hiç görünmemiştir.

 

3- Bizlerin aldığı daireler emlakçı aracılığı ile alınmıştır. alınırken de hiçbir aksaklık olmadığı bilgisiyle satın alınan taşınmazdır. Davacının payı var ise kendisinde saklıdır. Taşınmaz üzerindeki yapıda oturanlar arasında fiili paylaşım söz konusudur. Hiçbir hissedar bu güne kadar herhangi bir sebeple itirazda bulunmamıştır.

 

4- Davacı tarafın bu şekilde bir davayı açmasına sebebiyet verilen durumda söz konusu değildir. Hissedarlar arasında ihtilaf yoktur. dolayısı ile dava haksız açılmıştır.

 

5-  Bu güne kadar davacının taşınmazda bulunan diğer hissedarlarla herhangi bir görüşmesi olmadı gibi, bu davaya esas teşkil edecek bir itirazı da olmamıştır.  Hissedarlar uyum içindedir. Hiç kimsenin hissesi dışında  kullanımı yoktur. fiili paylaşım olan bir taşınmazda ortaklar arasında sorun bulunuyormuş gibi söz edilmesi hukuken de mümkün değildir. Dolayısı ile davacı bu davayı açmakla kötü niyetlidir.

 

6-Tüm bu nedenlerle açılan dava haksızdır. Ortaklığın giderilmesini gerektiren bir husus da bulunmamakta olduğundan açılan davanın reddini istemek zorunlu olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, dava konusu taşınmazda bulunan dairelerin tamamı paydaşlar arasında sorunsuz olarak paylaştırılmıştır. Taşınmazın satışını gerektiren bir hususta bulunmamakta olduğundan haksız açılan davanın REDDİNE,

Bu dava nedeniyle yapılacak masrafların davacıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …/…../…..

Saygılarımla,

 

CEVAP VEREN DAVALI:….. 

 

 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi