103 Davetiye Müzekkeresi Örneği

Davetiye Müzekkeresi Örneği

DİLEKÇE BURADA

 

103 davetiyesi müzekkeresi

 

T.C İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: …../…..

 

DAVET KAĞIDI

1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve

adresi :

Vekili Av.

2-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve

adresi :…….. (T.C Kimlik No: ……..) Buraya borçlunun adresi yazılacaktır.

3-Haczin yapıldığı gün ve saat :10.02.2015 tarih ve ……. yevmiye no

4- Hacze konu gayrimenkule ilişkin bilgiler :

 

 İstanbul İli …….. İlçesi ….. Ada 4 parselde kain 3 nolu bağımsız bölüm. İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur. 10.02.2015 (İİK m.103)

 

 

İcra Müdürü Mühür ve İmza


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi