Denklik İçin Belge Ve Bilgi Talebi

Denklik İçin Belge Ve Bilgi Talebi

DENKLİK BELGESİYLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Eğitim hayatlarına devam etmek için İstanbul’a gelen/gelecek misafirlerimizin Denklik Belgesi almaları gerekmektedir.

Denklik nedir? Yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarından alınmış olan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi ve diploma gibi belgelerin incelenerek görülen öğrenimin, Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarının hangi sınıf/alan/bölüm/dalına eş değer olduğunun tespit edilmesi işlemidir. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

Denklik Belgesi almak için nereye başvurmam gerekiyor? Denklik işlemi; yurt içinde il millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerince düzenlenir. Denklik için başvurular da bu kurumlara yapılır.(Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

Yabancı uyruklular için geçerli ikamet ya da öğrenim vizesi  olmak zorunda mı? Evet.(MEB. TTKB. 2236435 sayılı ve 28/08/2013 tarihli yazısı)

Denklikişlemi için istenen belgeler nedir? Denklik işlemi için başvuruda bulunanlarca, Denklik Belgesi alacaklar İçin Başvuru Formu’na, aşağıdaki belgelerin asılları ve birer fotokopisi eklenir. (Denklik Formu içinEk-1) a) İlköğretim okullarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi. b) Ortaöğretim kurumlarına alınacaklardan, yurt dışında öğrenim gördükleri son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile varsa ayrılma belgesi. c) Ortaöğretim kurumlarını bitirenlerden, yurt dışında öğrenim gördükleri öğretim kurumundan aldıkları son ders yılına ait karneler veya öğrenim belgesi ile diploma (“Apostille” onaylı diploma aslı) veya diploma almaya hak kazandığına dair belge. d) Yurt dışındaki öğrenimleri sırasında kullandıkları pasaportun aslı veya giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfalarının yeminli mütercimlerce yapılan tercümesi. e) Denklik işlemini yapacak kurumda alan öğretmeni veya uzmanının bulunmaması hâlinde, yabancı dildeki belgelerin yeminli mütercimlerce yapılmış Türkçe tercümeleri veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümeleri. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

*Kurumumuzda İngilizce, Almanca, Arapça, Farsça, Rusça, Bulgarca, Boşnakça, Romenceuzmanları bulunduğundan bu dillerdeki belgelerin tercümeleri istenmemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden geliyorum. Denklik Belgesi almam gerekiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz. Bu öğrencilerin, düzenlenen tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara kayıtları yapılır ve dosyaları okulundan istenir. Ülkemizde merkezi sınavla ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların özel yönetmelik hükümlerine göre yapılır. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

Eğitimimi internet üzerinden veya uzaktan eğitim sistemiyle tamamladım. Denklik alabilir miyim? Elektronik ortamda/uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan eğitim için verilen belgelerle ilgili denklik işlemi yapılmaz.(Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

Eğitim aldığımülkede/kurumda sınıf atlatıldım bir üst seviye sınıf veya kuruma devam etme hakkı kazandım. Denklik işlemi için bir sakınca doğurur mu? Geldikleri ülkedeki okul kademesini, daha kısa sürede bitirerek bir üst öğrenime devam hakkı kazananlar ile sınıf atlatılarak üst sınıflara devam hakkı kazananların hakları korunur. (Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği)

**Denklik işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının http://ttkb.meb.gov.tr adresli internet sitesindeki “Denklik İşlemleri Kılavuzu 2011” esas alınarak yapılmaktadır.

Denklik Belgesi almak için nasıl bir yol izlemem gerekir? 1) Denklik Belgesi başvurusu için gerekli evraklar eksiksiz tamamlanır. 2) Evraklar asılları ve fotokopileriyle birlikte (şeffaf kapaklı) özel bir dosya içerisine konulur. 3) Denklik Belgesi Başvuru Formu eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurularak imzalanır. 4) Başvurular, Denklik Belgesi talebinde bulunan kişinin bizzat kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şubesine (Büro 1) yapılır. Dosyalar incelendikten sonra (şeffaf kapaklı) özel dosyasıyla birlikte gerekli işlemler yapılmak üzere “Evrak Kayıt” birimine teslim edilir. 5) İlgili uzmanlar tarafından yapılan gerekli incelemeler sonunda uygun görülenlerin denklikleri hazırlanır. (Takriben 14 gün) 6) Başvuru aşamasında teslim edilen evrakların asılları Büro 2 görevlilerince “Değerlendirildi” kaşesi basıldıktan sonra Denklik Belgesi ile birlikte (şeffaf kapaklı) özel dosya içerisinde başvuru sahibine ya da yasal temsilcisine imza karşılığı teslim edilir.

Denklik Belgesi nasıl teyid edilir? Denklik Belgeleri, “evraksorgu.meb.gov.tr”internet adresinden aşağıdaki işlem basamakları yapılarakteyid edilebilir.  Güvenlik kodunu giriniz.  Evrakın sayısını giriniz. (Denklik Belgesi’nin üst kısmında bulunan ‘Sayı’ başlığındaki en son 7 haneli rakam)  Evrak kodunu giriniz. (Denklik Belgesi’nin alt kısmında bulunur)  Gönder butonunu tıklayınız.

 

1-) Denklik Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 

2-) Denklik Belgesi Başvuru Formu  

3-) Denklik Belgesiyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi