Deprem Sonrası Hasar Tespiti Dilekçe Örneği

Deprem Hasar Tespiti

DİLEKÇE BURADA

  

….SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

TESPİT İSTEYEN

DAVACI                  :   ….. T.C…………

DAVALI                  : Başbakanlık Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığı

TALEP KONUSU : Deprem Sonrası Hasar Tespiti.

 

AÇIKLAMALAR   :

1- …/…/20.. tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle … Mahallesi…. Caddesi….. sokak …. No:.. da bulunan işyerimin Başkakanlık Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları nedeniyle ağır hasarlı olduğu belirtilerek yıkılmasına karar verilmiştir.

2-İşyerimde …. Üniversitesi görevlisi … İnşaat mühendisi …..’ne yaptırdığım kontrollerde binanın hafif hasarlı olduğu ve yapılacak onarımla hasarın giderilmesinin mümkün olduğunu tespit etmiş bulunmaktayım.

3-……..(Bu kısımları kendinize uygun uyarlayarak maddeler halinde sıralayabilirsiniz.)

4-Uzman bilirkişi tarafından verilen rapora göre binanın hasarının onarımla giderilebileceğinin mümkün olması nedeniyle davalı kurum tarafından yapılan ….. tarihli tespitin iptali ile dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurularak mahkemeniz nezninde yeniden deprem sonrası hasar tespiti yaptırılması için dava açma zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenler ile ….. tarihli Acil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığının kararına ilişkin yürütmenin durdurulmasına ilişkin tespitinin iptaline, dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına. ….. İli ….. İlçesi ……. Caddesi …. Sokak No:…. da bulunan işyerimde yeniden uzman bilirkişiler nezninde tespit yapılmasına karar verilmesini, saygılarımla arz ve talep ederim…/…/… 

 

Sanık…..


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi