Dul ve Yetim Aylığının Kesilmesi

Dul ve Yetim Aylığının Kesilmesi

 

DİLEKÇE BURADA

 

........... ( ) İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

 

DAVACI                        : …….T.C……

DAVALI                        : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

DAVA KONUSU      : Müvekkilimin davalı kurumca kesilen yetim aylığının yeniden bağlanması,dava tarihi itibariyle ihtiyati tedbir yoluyla ödenmesi ve davalı kuruma borçlu bulunmadığının tespiti istemidir.

 

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkilim …./…./…. tarihinden itibaren ,.................. sicil numarası ile emekli sandığına bağlı babası ............... üzerinden yetim aylığı almaktadır.Müvekkilim aylığının kesildiğini başvurduğu SGK .......... İl Müdürlüğü’nde haricen ve şifahen öğrenmiş, nedeni hakkında kendisine bilgi verilmediği gibi herhangi bir karar da tebliğ edilmemiştir.Müvekkilim bunun üzerine Ankara’ya gitmiş, davalı kurumdan kendisine yine sözlü olarak muvazaalı boşanması nedeniyle aylığının kesildiği söylenmiştir.Müvekkilim davalı kuruma ............... tarihinde (aynı gün) dilekçe ile başvurmuş ve muvazaalı boşanmasının söz konusu olmadığını,(kurum tarafından kendisine herhangi bir yazılı-sözlü açıklama yapılmadığı için tamamen tahminine dayalı olarak) küs olduğu kardeşi ....................’in böyle bir iftirada bulunabileceğini ,konunun araştırılmasını ve aylığının yeniden bağlanmasını,aksi halde dava açma yoluna gideceğini bildirmiştir.

2. Müvekkilimin başvurusu üzerine davalı kurum tarafından herhangi bir araştırma yapılmamış,aksine aynı gün yani ............... tarihli ekte sunulu B.13.2.SGK.0.65.01.00/................ sayılı borç bildirimi kararı gönderilmiş,anılan yazı müvekkilimce ............. tarihinde tebellüğ edilmiştir.

3. Öncelikle müvekkilim ............... kesinlikle ve kesinlikle muvazaalı bir boşanma gerçekleştirmemiştir. Eski eşi ....................... ile evlendiklerinde bu evlilik müvekkilimin ilk evliliği olup eski eşinin ise ikinci evliliğidir.İlk evliliğinden 3 tane kız çocuğu vardır. Müvekkilim ile eski eşinin de 2 tane erkek çocuğunun doğmasıyla evdeki nüfusun 7 kişiye yükselmesi,öz-üvey çocukların anlaşamaması,müvekkilimin de üvey çocuklarıyla anlaşamaması,müvekkilimin eski eşinin çalışmaması ve alkol alarak müvekkilime şiddet uygulaması gibi zaman içinde baş gösteren sorunların müvekkilim açısından dayanılmaz hale gelmesi üzerine müvekkilim eşinden bir an önce boşanmak istemiş,eski eşinin nafaka ve tazminat ödememesi şartıyla boşanmayı kabul etmesi üzerine .................. tarihinde ...........ili ……..Aile Mahkemesi’nin ……/……E. Sayılı kararı ile BOŞANMIŞLARDIR. Müvekkilimin babası.................... ../../20.... tarihinde vefat etmiştir.Müvekkilim eşinden babası öldükten 6 ay sonra boşanmıştır.Müvekkilimin amacı muvazaalı bir boşanma yoluyla merhum babası üzerinden yetim maaşı almak olsaydı 6 AY BEKLEMEZDİ,BABASI ÖLÜR ÖLMEZ EŞİNDEN BOŞANMA YOLUNA GİDERDİ.

4. Müvekkilimin eski eşinden muvazaalı olarak boşandığı tamamen davalı kurumun iddiası olup bu konuda ispat yükü de davalıdadır. Ancak şunu belirtmek isteriz ki davalı kurumun bu iddiasını neye dayandırdığı,herhangi bir tespit yapıp yapmadığı müvekkilimce meçhuldür.Müvekkilim davalı kuruma verdiği dilekçede de bu nedenle tamamen kendi tahminine dayanarak miras yüzünden küs ve nizalı olduğu erkek kardeşi ......................’in böyle bir iftirada bulunmuş olabileceğini,muvazaalı boşanmadığını,konunun araştırılması gerektiğini belirtmiştir.Gerçekten de davalı SGK kurumunun ,bazen kin ve nefrete bazen de kıskançlık ve fesatlığa hatta bazen sadece ve sadece işgüzarlığa dayanan her türlü mesnetsiz kişisel ihbarı maaş kesintisi yoluna gitmek için tabir-i caizse bahane ettiğini ,boşanma velev ki anlaşmalı ise maaş alanın tam anlamıyla zan altında olduğunu ve tek bir ihbar ile maaşının kesilebildiğini ya da medeni bir şekilde boşanmış eski eşlerin ve hastalık/müşterek çocuklar vs. nedenlerle sık sık görüşmesi gayet anlaşılabilir olduğu halde kurumun yeterince araştırmadan ve mahkeme kanalıyla tespit ettirme yoluna gitmeden, kendisini neredeyse mahkeme yerine koyarak muvazaalı boşanma hususunda birçok karar verdiğini, “ben maaşı keseyim de vatandaş haklı ise dava açsın,kazansın” mantığıyla hareket ederek maaş kesintisi/geri ödeme yoluna gittiğini ve bu şekilde yine tabir-i caizse “kurunun yanında yaşın da yandığı” durumlara neden olduğunu üzülerek görmekteyiz.Davalı kurumun maaş kesintisi ve geri ödeme kararı da eşinden yıllarca şiddet görmüş,üvey çocuklarından çekmiş,mağdur olmuş müvekkilimin bir kez daha mağduriyeti sonucunu doğurmuştur.Bu nedenle dava sonuçlanıncaya kadar,müvekkilimin kesilen yetim aylığının tedbiren yeniden bağlanmasını talep etmekteyiz.

5. Muvazaalı boşanma iddiasını yani müvekkilim ile eski eşinin aynı çatı altında bir arada yaşadıklarını ispat yükü davalı kurumda olmakla beraber, müvekkilimin boşandıktan sonra yaklaşık 3 yıldır, amcasının kızı................... ile beraber ……………………………….” adresinde ikamet ettiğini, MERNİS kaydının da bu adreste olduğunu, reşit çocuklarının kendisi ile yaşamadığını,eski eşi olan....................... ile bırakalım muvazaalı bir boşanmayı , tekrar barışma ve aynı çatı altında yaşama gibi bir durumun dahi söz konusu olmadığını belirtmek isteriz.Bu nedenle müvekkilin aylığının kesilmesi ve ödenmiş aylıkların müvekkile borç olarak tahakkuk ettirilmesi için kanuni ve hukuki hiçbir sebep söz konusu değildir.Davalı kurumun işlemi usulsüzdür,açıkça hukuka ve kanuna aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanun,5510 Syl.Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER : Davalı kurumun …………./............ sayılı yazısı,............ …...Aile Mahkemesi’nin ……./…… E. Sayılı kararı, ............’a ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,ikametgah suretleri,tanık anlatımı,bilirkişi incelemesi ve sunulması mümkün her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin davalı kurumca kesilen yetim aylığının,kesilme tarihi itibariye yasal faizi ile birlikte,tekrar bağlanarak ödenmesine, kesilme tarihi itibariyle dava sonuna kadar ihtiyati tedbir yoluyla ödenmesine ve davalı kuruma ............ TL borçlu bulunmadığının tespitine karar verilmesini,yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı yan üzerinde bırakılmasını vekil sıfatı ve saygı ile dileriz……./……/…..

 

 Davacı…..

 

EK:1-Vekaletname örneği

2- Davalı kurumun ………/.......... sayılı............. tarihli yazısı.


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi