Emekli Eksik Ödemeden Doğan Alacak

Emekli Eksik Ödemeden Doğan Alacak

 

DİLEKÇE BURADA

 

……… İŞ MAHKEMESİ’NE SUNULMAK ÜZERE

…………. İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                :

DAVALI                : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

DAVA KONUSU   : Eksik Ödemeden Doğan Alacak

DAVA DEĞERİ     : ………-TL

 

AÇIKLAMALAR    :

1- SSK Kurumundan …….. TAHSİS NUMARASI İLE ………………..Tarihinde emekliye ayrıldım. Önceki hükümetler döneminde çıkarılan kararnameye göre aktif çalışan işçiler ile memur ve memur emeklilerine ödendiği halde işçi emeklilerine ……………….. yılında emekliye ayrılan tüm emeklilere aylık eksik ödeme yapılmıştır.

2-Emekli olmamla birlikte bu güne kadar yapılan EKSİK ÖDEMEDEN kaynaklı aylık Ücretim eksik ödenmiştir.

3-Önceki dönem hükümetinin ……………….. yılında çıkardığı ………../…………… sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre çalışan ve emeklilere ek zam verilmiştir. Bu kararnameden işçi emeklileri yararlanmadan iş başına gelen yeni hükümet …………. yılında bu kararnameyi kaldırmıştır.

4-Bu uygulama ile birlikte ………… yılından itibaren aylık ücretlerimiz eksik ödenmiştir Ve bunun …….. yılından itibaren yasal faiziyle birlikte tarafıma ödenmesi gerektiğinden işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

DELİLLER     :  Emekli sicil kaydı, ……./……. sayılı bakanlar kurulu kararı Mahkeme ve Yargıtay kararları ile vs. delil.

HUKUKİ SEBEPLER      :  İlgili Mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, davamızın kabul ile,fazlaya ilişkin talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla  ……. yılında iş başında olan Hükümet tarafından çıkarılan ……./……. sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre eksik demeden kaynaklı aylık fark ödemelerin …… yılından itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tarafıma ödenmesine, Yargılama giderlerinin davanın açılmasına sebebiyet veren kuruma yükletilmesine karar verilmesini   saygılarımla arz ederim.…./…../…..    

                                                                                                        

DAVACI… 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi