Emekli Maaşı Arttırımı

Emekli Maaşı Arttırımı

 

DİLEKÇE BURADA

 

İSTANBUL NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE


DAVACI                   : …………..-T.C…………

ADRES                     :

DAVALI                   : BAĞKUR BAŞKANLIĞINA İZAFETEN İSTANBUL BAĞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

TALEP KONUSU :  BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞININ GEREKEN MİKTARDA ARTIRILMAMASI HAKKINDA


AÇIKLAMALAR   :

1-    Bağkurdan emekli olan eşim …………. ‘ın …./…/….. tarihinde vefatı ile bana bağlanmış olan emekli aylığının arttırılması talebim hakkındadır.

 

2-    Vefat eden eşim Bağkur’dan sicil numarası ile emekli olup ……. yılında emekli aylığı almak için müracaat ederek emekli edilmiştir. Emekli aylığının göstergesi …….-TL-  olup aylık bağlama oranım kurumca  belirtildiği şekildedir.

 

3-    Öncelikle …./…../……. günlü Resmi Gazete de yayınlanan 4447 sayılı kanun ile, 506 Sayılı Kanun”un  değişik 61.ci maddesiyle, 506 Sayılı Kanuna eklenen geçici 82.ci maddesi , ek 38.ci maddesi ile gerek mevcut emekli aylıklarına yapılacak zammın niteliği değiştirildiği gibi, gerekse de 2000 yılı ve sonrasında emekli olacakların emekli aylıklarının hesaplanmasının usulü de değiştirilmiştir.

 

4-    Öte yandan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun 29.uncu , 55.inci, geçici 1.nci maddesi , geçici 2.ci maddesi ile gerek mevcut emekli aylıklarına yapılacak zammın niteliği değiştirildiği gibi gerekse de 1.Ekim 2008 günü ve sonrasında emekli olacakların emekli aylıklarının hesaplanmasının usulü de bir kez daha değiştirilmiştir.

 

5-    Bu değişiklikler sonrasında eşit göstergeli SSK emekli aylıkları ne zaman emekli olurlarsa olsunlar aynı emekli aylığını alması sistemi kaldırılmış yerine emekli oldukları yıla göre farklılıklar meydana getiren sistem getirilmiştir.

 

6-    2000 ve 2008 Yıllarında getirilen sistem ile; Emekli olanlara sadece geçmiş dönemin TÜFE ( enflasyon) oranı kadar zam yapılmakta iken emekli olacak olanlara hem TÜFE hem de Gelişme Hızının verilmesi eşitler arasında eşitsizlik  meydana getirmiştir. İşte bu nedenle de önce emekli olana ile sonra emekli olan (Eşit çalışmaları olan ) SSK emeklileri arasında emekli aylığı farkı başlamıştır. Örneğin, ikisi de aynı yıl işe başlamış ve hayatı boyunca 5000 gün ile ve tavandan prim ödemiş SSK lılardan 1999 yılında emekli olan ile 2010 yılında emekli olmuş kişi arasında yüzde 60 oranında fark ortaya çıkmıştır.

 

DELİLLER                      : SSK Sicil Dosyası, ve her türlü yasal kanıt

HUKUKİ NEDENLER :  5510 Sayılı Yasa, 506 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuatlar

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda sunulan nedenlerle, eşit statülü SSK çalışanları arasında farklı emekli aylığı ortaya çıkaran mevzuatın, uygulanan Kanun Hükümlerinin Kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu için dosyanın anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini ve Anayasa Mahkemesi yoluyla iptali ile sonrasında emekli olduğum 1997 tarihinden 2010 tarihine kadar geçen süre için büyüme-gelişme oranlarının da emekli aylığıma yansıtılmasını ve fark emekli aylıklarının ödenmesine karar verilmesi doğrultusunda haklı davamızın kabulüne,

Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.   ….  /…. /…..

Saygılarımla,

 

DAVACI :……


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi