Emekli Maaşına Konan Hacze İtiraz

Emekli Maaşına Konan Hacze İtiraz

DİLEKÇE BURADA

 

......  İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

 

 DOSYA NO    :……/……. E.

 ŞİKAYET EDEN/BORÇLU :………….-T.C…………

ADRES                                   :

ALACAKLI                            :

KONU                      :…….. İcra Müdürlüğünün ……./……. Nolu Takip Dosyasında Emekli Maaşına Uygulanan Hacze İlişkin Haczedilmezlik Şikâyetimizden İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR   :

 1-)Şahsım hakkında alacaklı tarafından yapılan icra takibi sonucunda …………….. Müdürlüğü tarafından Şahsımın SGK’dan aldığı emekli maaşıma haciz konmuştur.

 2-) 5510 S. K. 93. maddesinde yeralan “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, (…)88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmüne göre şahsımın maaşına konulan haciz ve bunu konu edinen memur işlemi hukuka aykırıdır.

3-) Bu nedenle 2004 sayılı kanunun 16. maddesine dayanarak, emekli maaşının haczine ilişkin memur işleminin “haczedilmezlik” nedeniyle iptalini sağlamak amacıyla merciinize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER  : 5510 S. K. m. 93, 2004 S. K. m. 16, 82 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      : Haciz tutanağı, kurum kayıtları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıkladığım nedenlerle, emekli maaşının haczine dair memur işleminin iptaline ve şahsıma ait emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …./…../…..                                                                                                                                                 


Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi