Etkili Bir Dilekçe Nasıl Yazılır

Etkili Bir Dilekçe Nasıl Yazılır


ETKİLİ BİR DİLEKÇE NASIL YAZILIR.


Bir kuruma ya da makama dilekçe yazarken, dilekçenin içeriğinde anlaşılmaz kelimeler ve ifadeler kullanmaktan kaçının, açık ve sade olmasına dikkat ediniz. Çünkü dilekçe yazmaktaki maksat sorunun dile getirilmesidir. Açık ve sade bir dille yazılmış dilekçe, muğlak ifadelerle dolu bir dilekçeden daha etkili ve okunması daha kolay olduğundan daha etkili sonuç doğuracaktır.


Dilekçe yazarken çok uzun ifadeler yerine soruna odaklı cümleler kullanmak gerekir. Çünkü maksat sorunu dile getirmek olduğundan, ilgili makam sorunla ilgilenmek yerine sizin dilekçenizdeki edebi sanatla ilgilenmez. Çoğu kişiler dilekçeleri böyle uzun ve edebi bir şekilde yazılmasının daha etkili olduğunu söyler. Bu kesinlikle doğru değildir.


Çünkü söz konusu makamlara binlerce dilekçe gitmekte bunları okumak ve cevap vermek oldukça zaman aldığından ilgili memurlar bu uzun dilekçelerin bazen ne dediğini anlamak için birkaç kere okumak zorunda kalmaktadır.


DİLEKÇENİN İLGİLİ MAKAMLARCA DİKKATE ALINMASI


Dilekçenizi gönderdiğiniz makamlar sorununuza ilgisiz kalıyorsa bunun için çok etkili bir tavsiyede bulunmakta yarar vardır. Yazdığınız dilekçenin en alt kısmına dilekçeyi gönderdiğiniz makamların üst makamlarında bildirimde bulunduğunuza dair bir ek koyunuz.


Örnek :


DAĞITIM


1-CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI

2-İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

3-İL VALİLİĞİ

4-İLÇE KAYMAKAMLIĞI


Bu örnekte olduğu gibi dilekçenizin bir kopyasını bu üst makamlara da posta yoluyla gönderdiğiniz takdirde, dilekçenizi gönderdiğiniz asıl ilgilenmesi gereken kurum, bu dilekçeye kesinlikle kayıtsız kalmayacaktır. Çünkü üst makamlara da sorun iletildiğinden, üst makamlara ilgili kurumada dilekçeyi gönderdiğiniz bu ifadelerden anlaşıldığı için, ilgili makam sorunu görmezden gelemeyecektir.


Sitemizdeki diğer dilekçeler için bakınız. Adliye dilekçeleri