Ev & İşyeri & Arsa Dilekçe Örnekleri

Ev & İşyeri & Arsa Dilekçe Örnekleri

Açıktan Fena Kullanım Nedeniyle Tahliye

Dava, akde aykırılık ve açıktan fena kullanım nedenleriyle tahliye ist..

Apartman çatı onarımı giderleri yargıtay kararı

Apartman giderlerinde çoğunluğun ortak onayı koşulu ile ücret belirlen..

Apartman Yöneticisi Şikayeti

Apartman daireleri sorunları ile ilgili adliye verilecek adliye dilekç..

Arsa Bağışı Davası Yargıtay Kararı

Davalı kocaya babası tarafından 30.5.2002 tarihinde bağışlandığı anlaş..

Arsa Payı ile Kat İrtifakının Devri

Arsa Payı ile Kat İrtifakının Devri..

Arsa Payı Karşılığında İnşaat Sözleşmesi

Hata, hile ve gabin iddiaları kademeli olarak incelenebilir. Ancak, da..

Arsanın Müşterek Hale Getirilmesi

İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi talebidir...

Arsanın Ortaklar Arasında Bölünmesi

Arsanın Ortaklar Arasında Bölünmesi, İzaley-i Şuu, Ortaklığın Giderilm..

Bağımsız Bölümün Kat Maliklerine Devri

Bağımsız Bölümün Kat Maliklerine Devri, Harap olan bölümün devri..

Başkasına Ait Arsada Yol İsteme

Başkasına Ait Arsada Yol İsteme, Arsadan Geçit Hakkı İsteme..

Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin sone ermesi

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 347. maddesi gereğince; belirsiz s..

Elektrik Ve Su Saatinin Sökülmesi

Elektrik Ve Su Saatinin Sökülmesinden dolayı mahkemeye verilecek dava ..

Fuzuli işgal nedeniyle şikayet dilekçesi örneği

Fuzuli işgal nedeniyle mahkemeye verilecek şikayet dilekçesi örneği..

Gayrimenkul sorgusu için talep örneği

Gayrimenkul sorgusu için talep örneği..

Gayrımenkulün Zorla Tescili

Gayrımenkulün cebren tescili talebimizdir, Gayrımenkulün Zorla Alınmas..

Geçit Hakkı Yargıtay Kararı

Geçit Hakkı Yargıtay Kararı..

İmar Affı Ruhsat Alımı Dilekçe Örneği

taşınmaza ilişkin imar affından ruhsat ve yapı kullanma izninin veril..

İrtifak Bedelinin Arttırılması

İrtifak Bedelinin Arttırılması: Arsa değerinin arttırılması için sulh ..

İşe İade Talebi Dava Dilekçesi

İşe İade Talebi, İşyerine geri dönme, Çıkarılan işe gire iade..

Isı Yalıtım Ve Kaba İnşaat Vizesi

parselinde kayıtlı inşaatın kabası tamamlanmış olup, ısı yalıtım ve ka..

İşletme projesinin iptali

Kat malikleri, İşletme projesinin iptali..

İzinsiz Gayrimenkul kullanımı

Hissedara ait arazi, gayrimenkul veya ortak alanın İzinsiz kullanımı..

İzinsiz Mera Alanı Kullanımı Şikayet Dilekçesi

Mera Alanının İşgali Şikayet Dilekçesi : Köy yerlerinde ortak kullanım..

Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması

Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması için dilekçe örneği,adliye dil..

Kamulaştırılma Bedelinin Arttırılması

Kamulaştırılma Bedelinin Arttırılması için dilekçe örneği..

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti

Dava, kamulaştırma bedelinin tespitiyle taşınmaz malın idare adına tes..

Kamulaştırmasız Elatmanın Önlenmesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız elatılan taşınmaza yönelik elatman..

Karşılıksız Kazanımların Kişisel Mal Sayılacağı Yargıtay Kararı

Mahkemece, taşınmazlardaki uyuşmazlık konusu payların davalının babaan..

Kat Malikleri Kararlarının İptali

kat malikleri kurulu olağan genel kurul toplantısı’ adı altında yapıla..

Kat Mülkiyeti Kurulması Nedeniyle Paylaşım Şikayeti

Kat Mülkiyeti Kurulması Nedeniyle Paylaşım, Ortaklığın giderilmesi, iz..

Kira Bedeli Tespiti, Ev Kirasının Arttırılması

Kira Bedeli Tespiti, Ev Kirasının Arttırılması, Ev Sahibi Kira Arttırı..

Kira bedelinin yeniden belirlenmesi için dilekçe

ev veya işyeri kira bedelinin yeniden belirlenmesi için mahkemeye veri..

Kira Borcu Ve Maddi Zarar şikayeti

Kira Borcu Ve Maddi Zarardan dolayı mahkemeye verilecek dava dilekçesi..

Kiracı Tarafından Ödenmeyen Faturalar için şikayet

Kiracı Tarafından Ödenmeyen Faturalar için mahkemeye verilecek dilekçe..

Kiracının Evi Kötü Kullanması

Kiracının Evi Kötü Kullanması , Taşınmazın Hasar Tespiti, Kiracının Ve..

Köyün ortak kullanım alanını izinsiz kullanma

Köyün ortak kullanım alanını izinsiz kullanma : Köy yerlerindeki ortak..

Mülkiyeti izinsiz kiraya vermek

Evin veya işyerinin izinsiz kiraya verilmesinden dolayı mahkemeye veri..

Ödenmeyen Kira Bedeli için dilekçe

Ödenmeyen kira bedeli için mahkemeye açılacak dava dilekçesi örneği,ad..

Ölümle Tehdit, Haneye Tecavüz, Maddi Zarar

Ölümle Tehdit, Haneye Tecavüz, Maddi Zarar nedeniyle mahkemeye verilec..

Ortak Kullanım Alanına Zarar Vermek

Ortak Kullanım Alanına Zarar Vermek, Ortak mülkiyete zarar vermek..

Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebi

Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebi : davalının ortak yere..

Ortaklığın Giderilmesi Dilekçe

Ortak Arsa veya Arazideki Ortaklığın giderilmesi için dilekçe örneği, ..

Parsele Ait İmar Durumu Belgesi Talebi

Parsele Ait İmar Durumu Belgesi Talebi imar ve şehircilik müdürlüğü..

Şirketin Feshi Dilekçe Örneği

Şirketin Feshi Dilekçe Örneği..

Gösterilen: 1 ile 44 arası, toplam: 55 (2 Sayfa)